Lịch bảo vệ Luận văn Thạc sĩ 4/2018

Lịch bảo vệ Luận văn Thạc sĩ 4/2018

Kính gửi các anh, chị học viên

Khoa Các khoa học liên ngành xin cập nhật lịch bảo vệ luận văn như sau:
Chuyên ngành Biến đổi khí hậu:
 

1. Học viên Nguyễn Thị Vân

– Thời gian: Từ 17h00, thứ Hai ngày 02/4/2018

– Địa điểm: Phòng 403, nhà G7, Khoa Các khoa học liên ngành

– Tên đề tài: Association between climate change and male:female ratios of newborn infants in Hanoi during the period of 2008 – 2016

– Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Mai Văn Hưng

 

2. Học viên Nguyễn Khánh Quỳnh

– Thời gian: Từ 10h30, thứ Ba ngày 03/4/2018

– Địa điểm: Phòng 403, nhà G7, Khoa Các khoa học liên ngành

– Tên đề tài: Lồng ghép biến đổi khí hậu vào kế hoạch phát triển du lịch khu vực thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

– Cán bộ hướng dẫn: GS.TSKH Nguyễn Đức Ngữ

 

* Lễ bảo vệ của hai học viên Lê Đức Đại và Triệu Tuyết Mai Hương tạm hoãn. Khoa sẽ thông báo lịch mới sau.

 
Chuyên ngành Khoa học bền vững:
 

1. Học viên Đỗ Đức Dũng

– Thời gian: Từ 13h30, thứ Hai ngày 02/4/2018

– Địa điểm: Phòng 403, nhà G7, Khoa Các khoa học liên ngành

– Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp sử dụng bền vững tài nguyên nước hồ Suối Hai, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

– Cán bộ hướng dẫn: TS Nguyễn Thị Hoàng Hà

2. Học viên Nguyễn Đình Lan

– Thời gian: Từ 15h00,  thứ Hai ngày 02/4/2018

– Địa điểm: Phòng 403, nhà G7 , Khoa Các khoa học liên ngành

– Tên đề tài: Đánh giá tính bền vững của nghề sản xuất miến Dong ở thôn Minh Hồng, xã Minh Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

– Cán bộ hướng dẫn: TS Nguyễn Thị Hoàng Hà

Rất mong các anh, chị thu xếp thời gian và công việc để tới dự các buổi bảo vệ.

Trân trọng.