Lễ kí kết hợp tác giữa Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội và Viện Địa lí Nhân văn, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Lễ kí kết hợp tác giữa Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội và Viện Địa lí Nhân văn, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Sáng ngày 30/10/2018, Khoa Các khoa học liên ngành tổ chức Buổi kí kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Viện Địa lí Nhân văn thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Tham dự Buổi lễ có sự tham dự của TS. Nguyễn Song Tùng – Phó viện trưởng Viện Địa lí Nhân Văn và PGS. TS Nguyễn Thị Hồng Minh – Chủ nhiệm Khoa Các khoa học liên ngành cùng toàn thể cán bộ, nhân viên của hai đơn vị. 

Mở đầu Buổi lễ, PGS. TS Nguyễn Thị Hồng Minh – Chủ nhiệm Khoa Các khoa học liên ngành phát biểu: “Viện Địa lí nhân văn là tổ chức nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, thực hiện chức năng nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về khoa học địa lí nhân văn; về khoa học môi trường và phát triển bền vững dưới góc độ khoa học xã hội, cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chiến lược, chính sách nhằm mục tiêu phát triển bền vững kinh tế – xã hội và môi trường, an ninh quốc phòng”.

Phó giáo sư nhấn mạnh: “Các lĩnh vực hoạt động của Viện đều mang tính liên ngành cao và có những sự gần gữi với các lĩnh vực khoa học liên ngành mà Khoa Các Khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội đang tổ chức thực hiện. Sự hợp tác giữa hai đơn vị sẽ làm mạnh thêm năng lực của mỗi bên trong cả hoạt động đào tạo và khoa học đồng thời là sự hỗ trợ, giúp thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực khoa học liên ngành mới”.

Đại diện cho Viện Địa lí Nhân văn tham gia kí kết hợp tác với Khoa các Khoa học liên ngành là TS. Nguyễn Song Tùng, Phó Viện trưởng Viện Địa lí Nhân văn. TS. Nguyễn Song Tùng là một nhà khoa học trẻ, có bề dầy thành tích trong nghiên cứu các vấn đề về bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu, phát triển bền vững. Những nghiên cứu của Tiến sĩ tập trung vào các vấn đề về kinh tế xanh và kinh tế xanh trong nông nghiệp, xã hội hóa trong bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, huy động các nguồn lực trong xã hội nhằm phát triển kinh tế-xã hội hài hòa với bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trong biên bản kí kết hợp tác, hai bên nhất trí thiết lập quan hệ hợp tác trên cơ sở đồng quan tâm trong việc trao đổi học giả, nghiên cứu viên, sinh viên, thông tin học thuật và tài liệu nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu và chất lượng giáo dục, đồng thời phối hợp xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp với đặc thù của mỗi bên.

Kết thúc Buổi lễ kí kết, PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Minh nhấn mạnh mong muốn sự hợp tác giữa hai bên sâu, rộng hơn nữa nhằm đóng góp cho sự phát triển khoa học và đào tạo của hai đơn vị nói riêng và của Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cũng như của Đại học Quốc gia Hà Nội nói chung.