Ký kết biên bản hợp tác giữa khoa Các khoa học Liên ngành và phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai

Ký kết biên bản hợp tác giữa khoa Các khoa học Liên ngành và phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai

Ngày 10/4/2018, PGS. TS. Nguyễn Văn Hiệu – Phó Chủ nhiệm Khoa dẫn đầu Đoàn công tác của Khoa Các khoa học liên ngành thăm và làm việc với Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai để chuẩn bị cho hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa hai đơn vị. Phó Giám đốc Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai – PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hà cùng đại diện của các phòng Đào tạo, Hợp tác Quốc tế và Hành chính – Tổng hợp của Phân hiệu đã tiếp đón đoàn công tác của Khoa.

Trong buổi làm việc, sau khi nghe lãnh đạo của hai đơn vị thông báo về những công việc đã hoàn thành của mỗi đơn vị trong việc chuẩn bị cho hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa hai bên. Sau đó, lãnh đạo của hai đơn vị cũng đã thảo luận về những nội dung tiếp theo để thúc đẩy cơ hội hợp tác giữa hai bên, tập trung vào việc tổ chức tuyển sinh và đào tạo các chương trình Thạc sỹ Biến đổi Khí hậu theo hướng ứng dụng và Thạc sỹ Quản lí Phát triển Đô thị cũng như các chương trình đào tạo ngắn hạn về quản lí đô thị và nghiệp vụ logistics nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai và các tỉnh lân cận.

Sau khi thảo luận về các vấn đề hợp tác tuyển sinh, đào tạo và nghiên cứu khoa học, đại diện lãnh đạo của hai đơn vị đã nhất trí cao và ký kết văn bản hợp tác giữa Khoa Các khoa học liên ngành và Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai với sự chứng kiến của cán bộ, nhân viên của hai đơn vị.

Huy Thưởng