Kinh tế xanh, con đường phát triển bền vững trong bối cảnh biến đối khí hậu toàn cầu

Kinh tế xanh, con đường phát triển bền vững trong bối cảnh biến đối khí hậu toàn cầu

Sau 20 năm phát triển bền vững, mà trước hết là thực hiện 8 mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, thế giới vẫn chưa đạt được các kết quả bền vững như mong muốn. Sự phát triển vẫn theo mô hình kinh tế “nâu”, gây hủy hoại môi trường và suy thoái tài nguyên. Gần đây, nhân loại lại phải đối mặt gay gắt với các cuộc khủng hoảng mới mà quan trọng nhất là cuộc khủng hoảng khí hậu/biến đổi khí hậu. Trong bối cảnh đó, kinh tế xanh được cho là con đường khả thi nhất để vừa ứng phó với biến đổi khí hậu vừa phát triển bền vững. Việt Nam đã ban hành Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh và sắp tới sẽ triển khai thực hiện trên toàn quốc. Tăng trưởng xanh vừa tạo ra các cơ hội để Việt Nam thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế, phát triển nhanh và bền vững đất nước nhưng cũng đặt ra không ít những khó khăn thách thức về nhiều mặt trên con đường hội nhập với xu hướng xanh toàn cầu (Chi tiết xem tại đây)