Hợp tác giữa Khoa Các khoa học liên ngành và Cục Di sản văn hóa trong đào tạo thạc sĩ Di sản học

Hợp tác giữa Khoa Các khoa học liên ngành và Cục Di sản văn hóa trong đào tạo thạc sĩ Di sản học

Ngày 13/2/2020, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, PGS.TS Nguyễn Văn Hiệu, Phó Chủ nhiệm phụ trách Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội đã có buổi làm việc với PGS.TS Lê Thị Thu Hiền, Cục trưởng và ThS Phạm Định Phong, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa.

 

Tại buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Khoa đã trình bày sơ bộ về chương trình đào tạo Thạc sĩ Di sản học, nhấn mạnh đến cách tiếp cận liên ngành và định hướng ứng dụng của chương trình, cũng như đề cập đến các điểm đặc sắc của chương trình đào tạo và cách thức tổ chức đào tạo tại Khoa Các khoa học liên ngành. Đồng thời, Phó Chủ nhiệm Khoa cũng đề xuất một số nội dung hợp tác giữa Cục Di sản văn hóa và Khoa Các khoa học liên ngành trong việc triển khai công tác đào tạo trong thời gian tới.

Từ góc độ của cơ quan quản lí nhà nước về di sản văn hóa, lãnh đạo Cục Di sản văn hóa đã nêu lên một số vấn đề thực tế về nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao của ngành di sản tại các cơ quan, đơn vị các cấp. Với mong muốn chương trình đào tạo Thạc sĩ Di sản học sẽ góp phần giải quyết bài toán về nguồn nhân lực hiện nay, lãnh đạo Cục Di sản văn hóa đã khẳng định sự đồng ý về mặt chủ trương đối với các hoạt động hợp tác giữa hai đơn vị, trên cơ sở thế mạnh của hai bên.

Tại buổi gặp mặt, đại diện chủ chốt của hai đơn vị, gồm lãnh đạo các phòng chuyên môn của Cục Di sản văn hóa và đại diện các phòng chức năng của Khoa Các khoa học liên ngành đã trao đổi, thảo luận các nội dung hợp tác cụ thể. Với vai trò của mình, Cục Di sản văn hóa sẽ giới thiệu chuyên gia tham gia giảng dạy, hướng dẫn học viên thực hành, thực tế; cung cấp các hướng nghiên cứu, tham gia hướng dẫn và đánh giá luận văn. Đồng thời, Cục Di sản văn hóa sẽ hỗ trợ Khoa trong công tác tuyển sinh tại Hà Nội và tại các địa phương, tham gia các hoạt động khoa học định kì liên quan đến chương trình (seminar chuyên đề, hội nghị, hội thảo). Bên cạnh đó, các chuyên gia của Cục Di sản văn hóa có thể tham gia các công tác đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo, bao gồm giới thiệu đội ngũ cộng tác viên, cung cấp và giới thiệu danh mục tài liệu học tập, tài liệu tham khảo cho các học phần của chương trình, phối hợp xây dựng hệ thống bài giảng và giáo trình của chương trình.

Với mong muốn đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ và phát huy các giá trị di sản nói chung và các giá trị di sản văn hóa nói riêng của Việt Nam, cung cấp cho ngành di sản đội ngũ cán bộ có kiến thức sâu sắc, kĩ năng thuần thục và đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của xã hội, Khoa Các khoa học liên ngành và Cục Di sản văn hóa sẽ nỗ lực để sớm hiện thực hóa các nội dung hợp tác được đề xuất và triển khai các hoạt động trong thời gian tới.

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Di sản học: http://sis.vnu.edu.vn/thac-si-di-san-hoc/

Video giới thiệu về chương trình đào tạo Thạc sĩ Di sản học:

https://www.youtube.com/watch?v=jZDLIRZ9fNI

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ năm 2020 của Khoa Các khoa học liên ngành: (link thông báo tuyển sinh xem tại đây)