Hợp tác của Khoa Các khoa học liên ngành với Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai

Hợp tác của Khoa Các khoa học liên ngành với Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai

Ngày 21/6/2017, Ban Chủ nhiệm Khoa Các khoa học liên ngành đã có chuyến thăm và làm việc tại Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai, nhằm chuẩn bị cho các hoạt động hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa hai đơn vị. Đại diện lãnh đạo của Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai tiếp đón đoàn của Khoa gồm PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà và ThS Trần Nhật Tân, Phó Giám đốc Phân hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các phòng Hợp tác phát triển, phòng Đào tạo.

Trong buổi làm việc, sau khi đại diện hai đơn vị giới thiệu sơ qua về quá trình hình thành và phát triển, cũng như những hoạt động hiện tại về mảng đào tạo và nghiên cứu khoa học của mình, lãnh đạo hai đơn vị đã thảo luận về các cơ hội hợp tác giữa hai bên, tập trung vào các hợp tác tổ chức tuyển sinh và đào tạo các lớp thạc sĩ chuyên ngành BĐKH.

Lãnh đạo Phân hiệu cũng đề xuất ý kiến Khoa hỗ trợ Phân hiệu trong việc bồi dưỡng giảng viên, tổ chức các khoá tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn và hợp tác trong các hoạt động khoa học công nghệ. Hai bên đã đi tới thống nhất sẽ hoàn thiện và kí kết một văn bản hợp tác giữa Khoa Các khoa học liên ngành và Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai, làm căn cứ và cơ sở cho các thoả thuận hợp tác cụ thể trong tương lai.

Buổi gặp mặt đã kết thúc trong không khí vui vẻ và hứa hẹn một mối hợp tác lâu dài và tương đối toàn diện giữa hai đơn vị trong thời gian tới.

Một số hình ảnh của buổi gặp mặt: