Hội thảo khoa học Quốc gia lần thứ 4 “Môi trường và phát triển bền vững”

Hội thảo khoa học Quốc gia lần thứ 4 “Môi trường và phát triển bền vững”

Hiện nay tác động mạnh mẽ của biến đổi khí hậu, áp lực phát triển kinh tế – xã hội và cạnh tranh toàn cầu đã làm suy thoái tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học, làm môi trường ngày càng ô nhiễm, và qua đó ảnh hưởng tới thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Để chào mừng 35 năm truyền thống Viện Tài nguyên và môi trường (VNU-CRES) phối hợp với Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) và Viện Địa lý, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia lần thứ 4 “Môi trường và phát triển bền vững”

Mục tiêu của hội thảo là tạo một diễn đàn cho các nhà khoa học, nhà quản lý và các bên liên quan hoạt động trong các lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên, môi trường và phát triển bền vững có thể chia sẻ các thông tin, công trình và kinh nghiệm của họ đồng thời thảo luận về các xu hướng trong tương lai cũng như các chiến lược và giải pháp ứng phó với những thách thức, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến đa dạng sinh học, dịch vụ hệ sinh thái và phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Thông tin chi tiết về hội thảo xem tại đây