Hoàng Trung Kiên –  Giám đốc Sở Công thương Ninh Bình

Hoàng Trung Kiên –  Giám đốc Sở Công thương Ninh Bình

Hoàng Trung Kiên (đ/c Kiên) là một trong những học viên ưu tú Khóa 3, chuyên ngành Biến đổi khí hậu. Đ/c Kiên bắt dầu tham gia chương trình Thạc sĩ BĐKH năm 2013 và tốt nghiệp năm 2016. Vào thời điểm đó, đ/c Kiên đang giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Công thương Ninh Bình. Sau khi tốt nghiệp và nhận bằng Thạc sĩ, với tinh thần cầu thị và có trách nhiệm trong công việc, được đồng nghiệp tín nhiệm bình chọn giữ chức vụ Giám đốc Sở Công thương Ninh Bình.

Ngày 1/6/2017, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 318/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm đồng chí Hoàng Trung Kiên làm Giám đốc Sở Công thương Ninh Bình. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 2/6/2017. Với tinh thần cầu thị và trách nhiệm là người đứng đầu cơ quan, đồng chí Hoàng Trung Kiên luôn giữ vững mối đoàn kết, dân chủ, tạo sự đồng thuận cao trong tập thể, tích cực học hỏi kinh nghiệm của các đồng chí đi trước để xây dựng và phát triển Sở Công thương thành một tập thể đoàn kết, năng động, sáng tạo và phát triển.

Đồng chí Hoàng Trung Kiên là một trong những cựu học viên thành đạt của Khoa Các khoa học liên ngành, đóng góp nhiều thành tích trong công cuộc đổi mới, xây dựng  và phát triển đất nước.

Thu Thủy