Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội trao học bổng Toshiba năm học 2018-2019

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội trao học bổng Toshiba năm học 2018-2019

Ngày 24/9/2018, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã kí Quyết định trao học bổng Toshiba năm học 2018-2019 cho 14 học viên cao học và 01 nghiên cứu sinh của ĐHQGHN có thành tích cao trong học tập và nghiên cứu khoa học.

Học viên Nguyễn Duy Tùng- học viên QH-2017- Khoa học bền vững – đã được vinh dự có tên trong danh sách này.

Chi tiết xem tại danh sách dưới đây

3160.QD.DHQGHN- Trao hoc bong Toshiba nam hoc 2018-2019 (1)