Hội thảo: Quảng bá chương trình đào tạo quản lý phát triển đô thị

Hội thảo: Quảng bá chương trình đào tạo quản lý phát triển đô thị

Start

End

Hội thảo: Quảng bá chương trình đào tạo quản lý phát triển đô thị

MORE DETAIL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KHOA CÁC KHOA HỌC LIÊN NGÀNH – ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Địa chỉ: Nhà G7, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
SĐT: 0243. 754 7615 (Phòng Đào tạo & Công tác sinh viên)
Đường dây nóng tuyển sinh: 0912. 691 227 (Mr. Nghị) / 0981.290.448 (Mrs. Tú)
Website: http://sis.vnu.edu.vn
Facebook Fanpage: http://facebook.com/khoacackhoahocliennganh
TOP