Hội thảo: Định hướng đề tài nghiên cứu luận văn thạc sĩ liên ngành

Định hướng đề tài nghiên cứu và trao đổi kinh nghiệm thực hiện, trình bày kết quả nghiên cứu cho luận văn thạc sĩ liên ngành.

Start

End

Định hướng đề tài nghiên cứu và trao đổi kinh nghiệm thực hiện, trình bày kết quả nghiên cứu cho luận văn thạc sĩ liên ngành.

MORE DETAIL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KHOA CÁC KHOA HỌC LIÊN NGÀNH – ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Địa chỉ: Nhà G7, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
SĐT: 0243. 754 7615 (Phòng Đào tạo & Công tác sinh viên)
Đường dây nóng tuyển sinh: 0912. 691 227 (Mr. Nghị) / 0981.290.448 (Mrs. Tú)
Website: http://sis.vnu.edu.vn
Facebook Fanpage: http://facebook.com/khoacackhoahocliennganh
TOP