Hội nghị triển khai công tác đào tạo di sản

Hội nghị triển khai công tác đào tạo chương trình thạc sĩ Di sản học

Start

February 27, 2020 - 9:00 am

End

February 27, 2020 - 12:30 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KHOA CÁC KHOA HỌC LIÊN NGÀNH – ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Địa chỉ: Nhà G7, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
SĐT: 0243. 754 7615 (Phòng Đào tạo & Công tác sinh viên)
Đường dây nóng tuyển sinh: 0981.290.448 (Mrs. Ngọc)
Website: http://sis.vnu.edu.vn
Facebook Fanpage: http://facebook.com/khoacackhoahocliennganh
TOP