HỘI ĐỒNG KHOA HỌC ĐÀO TẠO

GS. TS. Phan Văn Tân

Chủ tịch

Đơn vị: Khoa Khí tượng – Thủy văn – Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội    

PGS. TS Nguyễn Văn Hiệu

Phó Chủ tịch

Đơn vị: Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội  

PGS.TS. Trần Thị An

Đơn vị: Khoa Các khoa học liên ngành

PGS. TS Đào Thế Anh

Đơn vị: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

GS. TS. Mai Trọng Nhuận

Năm sinh: 1952 Nơi công tác: Đại học Quốc gia Hà Nội Môn giảng dạy tại khoa SIS: Phát triển bền vững trong khung cảnh biến đổi toàn cầu Mai Trọng Nhuận sinh năm 1952. Tháng 11/2007, ông được Thủ tướng bổ nhiệm là Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội thay cho GS. Viện sĩ Đào […]

PGS.TS. Ngô Đức Thành

Năm sinh: 1979 Nơi công tác: Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội Môn giảng dạy tại khoa SIS: Đánh giá biến đổi khí hậu Năm 2001, PGS.TS Ngô Đức Thành được đào tạo chủ yếu tại Pháp, khi ông tốt nghiệp Đại học Bach Khoa Paris năm 2001 và vào năm […]

PGS.TS Nguyễn Tuấn Anh

Đơn vị: Khoa Xã hội học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

PGS.TS Lưu Thế Anh

Đơn vị: Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội

GS.TS Lâm Thị Mỹ Dung

Đơn vị: Khoa lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

GS.TS Trương Quang Hải

Đơn vị: Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội

PGS.TS Trần Thị Minh Hòa

Đơn vị: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

TS. Nguyễn Kiều Oanh

Đơn vị: Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội

PGS.TS Nguyễn An Thịnh

Đợn vị: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

PGS.TS Nguyễn Hồng Thục

Đơn vị: Viện Nghiên cứu Định cư

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Trực

Đơn vị: Khoa Các khoa học liên ngành