Đẩy mạnh đào tạo và nghiên cứu – ứng dụng về hệ sinh thái phát triển bền vững của đất nước

Đẩy mạnh đào tạo và nghiên cứu – ứng dụng về hệ sinh thái phát triển bền vững của đất nước

Tác giả: GS.TSKH Trương Quang Học và ThS. Hoàng Thị Ngọc Hà

Nghiên cứu sinh thái học, đặc biệt là hệ sinh thái ngày càng có vai trò quan trọng trong hoạch định và triển khai các chiên lược, kế hoạch và chương trình phát triển ở cả phạm vi toàn cầu, quốc gia và địa phương. Theo đó, hệ sinh thái với nghĩa vừa là đối tượng nghiên cứu, vừa là cách tiếp cận trong nghiên cứu vừa là các giải pháp “mềm” để giải quyết các vấn đề liên quan đến phát triển bền vững (PTBV), ứng phó với biến đổi khí hậu(BĐKH) và quy hoạch lãnh thổ. Dựa trên sự phân tích cấu trúc và tính phức hợp (sự liên kết và tương tác giữa các hợp phần trong hệ sinh thái (HST) và giữa HST với các hệ chung quanh khác), bài báo đã phân tích ý nghĩa của nghiên cứu HST và các giải pháp nhằm tăng cường sức khỏe, khả năng chống chịu của HST/hệ sinh thái-xã hội như là cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ PTBV, ứng phó với BĐKH/Phát triển xanh, và đề xuất một số khuyến nghị nhằm tăng cường nghiên cứu – triển khai và giảng dạy về HST phục vụ cho sự phát triển bền vững của đất nước trong bối cảnh biến đổi toàn cầu hiện nay. (Chi tiết xem tại đây)