Danh sách đề tài Luận văn Khoa các Khoa học Liên ngành

Danh sách đề tài Luận văn Khoa các Khoa học Liên ngành

TT Mã số Họ và tên Tên đề tài Cán bộ hướng dẫn Cán bộ hướng dẫn 2
1 11095001 Lê Mạnh An Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến chế độ thủy văn tỉnh Lào Cai PGS.TS Trần Hồng Thái
2 11095002 Phạm Thị Hồng Anh Đánh giá tình hình biến đổi sử dụng đất và sinh kế trong bối cảnh biến đổi khí hậu của cộng đồng dân cư các xã miền núi huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội PGS.TS Phạm Văn Cự
3 11095003 Phan Trường Duân Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến sự biến đổi hạn hán tỉnh Ninh Bình PGS.TS Ngô Đức Thành
4 11095004 Trần Tiến Dũng Vai trò của chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam giai đoạn 2009 – 2012 PGS.TS Trần Hồng Thái
5 11095005 Võ Ngọc Dũng Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến lĩnh vực canh tác lúa tỉnh Quảng Ngãi GS.TS Trần Thục PGS.TS Huỳnh Thị Lan Hương
6 11095006 Lương Thùy Dương Đánh giá mức độ phát thải khí nhà kính liên quan đến chất thải sinh hoạt hữu cơ bằng phân tích dòng và đề xuất giải pháp giảm thiểu khu vực thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm PGS.TS Nguyễn Thị Hà
7 11095007 Nguyễn Văn Dương Đánh giá tính dễ bị tổn thương của cộng đồng dân cư các xã miền núi huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội trong bối cảnh biến đổi khí hậu PGS.TS Phạm Văn Cự
8 11095008 Lưu Văn Điển Đánh giá tổn thương do biến đổi khí hậu đến các huyện ven biển tỉnh Nam Định GS.TS Nguyễn Trọng Hiệu
9 11095009 Vũ Hồng Giang Nghiên cứu tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu của cộng đồng cư dân ven biển tỉnh Nghệ An GS.TS Nguyễn Trọng Hiệu
10 11095010 Nguyễn Xuân Hải Vai trò của xã hội dân sự trong thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định TS Bạch Tân Sinh
11 11095011 Trần Quang Hải Biến đổi khí hậu và thay đổi sinh kế của cư dân ven biển Gò Công Đông, Tiền Giang PGS.TS Nguyễn Tuấn Anh
12 11095012 Trần Thị Thanh Hải Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến hệ thống các công trình hồ chứa tại tỉnh Thái Nguyên TS Bảo Thạnh #N/A
13 11095013 Tạ Văn Hạnh Đánh giá tác động của nước biển dâng đến sự biến động sử dụng đất vùng ven biển tỉnh Quảng Nam PGS.TS Mai Trọng Thông
14 11095014 Đỗ Thị Thu Hằng Đánh giá tính dễ bị tổn thương trong nuôi trồng thủy sản ở huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình PGS.TS Phạm Văn Cự
15 11095015 Cao Trung Hiếu Ứng phó của người dân nhập cư đối với ngập lụt ở Hà Nội trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay PGS.TS Nguyễn Tuấn Anh
16 11095017 Phạm Thị Hồng Hoa Nghiên cứu xây dựng chương trình nâng cao nhận thức về tăng trưởng xanh cho một số doanh nghiệp nhỏ và vừa GS.TSKH Trương Quang Học
17 11095018 Phạm Thị Kim Hoa Nghiên cứu đề xuất giải pháp giáo dục biến đổi khí hậu trong các trường Trung cấp chuyên nghiệp GS.TS Mai Trọng Nhuận
18 11095019 Trần Thị Hòa Nghiên cứu, đề xuất giải pháp lồng ghép xác lập mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu cấp cộng đồng trong định hướng sử dụng đất huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình PGS.TS Nguyễn An Thịnh
19 11095020 Vũ Duy Hùng Khả năng thích ứng của hệ thống Tuabin gió trong điều kiện bão ở Việt Nam giai đoạn hiện nay PGS.TS Ngô Đức Thành
20 11095021 Nguyễn Công Huynh Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến nông nghiệp huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An TS Võ Thanh Sơn
21 11095022 Lê Nguyễn Thu Hương Đánh giá tác động của thiên tai gây ra bởi biến đổi khí hậu đến sinh kế người dân xã Giao Xuân, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định TS Bùi Quang Thành
22 11095023 Trần Thị Thu Hương Đánh giá thực trạng và đề xuất cấu trúc tổ chức kiểm kê phát thải khí nhà kính phù hợp với bối cảnh Việt Nam TS Nguyễn Trung Thắng
23 11095024 Nguyễn Quang Khải Vai trò của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên trong tuyên truyền về biến đổi khí hậu PGS.TS Nguyễn Thị Hoàng Liên
24 11095025 Nguyễn Trọng Kiên Tìm hiểu các yếu tố kinh tế – xã hội tác động đến khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của các hộ gia đình khu vực ven biển tại thành phố Cẩm Phả – Quảng Ninh TS Nguyễn Thuý Lan
25 11095026 Phạm Chí Kiên Nghiên cứu, đề xuất quy trình lồng ghép các yếu tố biến đổi khí hậu vào đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) của quy hoạch phát triển giao thông đường bộ ở Việt Nam GS.TS Đặng Thị Kim Chi
26 11095027 Đỗ Thị Liễu Nghiên cứu tiềm năng các nguồn năng lượng tái tạo tại khu Di tích K9, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội PGS.TS Phạm Văn Cự
27 11095028 Nguyễn Thị Thùy Linh Đánh giá tác động và tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu đối với sản xuất lúa nước tỉnh Nam Định GS.TS Phan Văn Tân
28 11095029 Vũ Ngọc Linh Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến hoạt động sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Thái Nguyên TS Bảo Thạnh PGS.TS Trần Hồng Thái
29 11095030 Nguyễn Anh Minh Lượng giá tác động của biến đổi khí hậu đối với nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam: Nghiên cứu trường hợp nuôi ngao tại xã Giao Xuân, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định TS Nguyễn Viết Thành
30 11095031 Nguyễn Văn Minh Nghiên cứu tiềm năng áp dụng cơ chế phát triển sạch nhằm giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong khai thác than đồng bằng Sông Hồng TS Nguyễn Chí Quang
31 11095032 Nguyễn Duy Nam Nghiên cứu đánh giá khả năng hấp thụ cacbon của thảm thực vật khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên – Văn Bàn, tỉnh Lào Cai GS.TSKH Trương Quang Học
32 11095033 Nguyễn Thị Bích Ngọc Mối quan hệ giữa nhiệt độ đô thị và quá trình đô thị hóa, nhiệt độ đô thị và lớp phủ thực vật của Hà Nội PGS.TS Phạm Văn Cự
33 11095034 Nguyễn Quang Ninh Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến sinh kế và khả năng thích ứng của cộng đồng tại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh TS Võ Thanh Sơn
34 11095035 Lê Hà Phương Đánh giá tác động và tính dẽ bị tổn thương do biến đổi khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình GS.TS Phan Văn Tân
35 11095036 Nguyễn Xuân Quỳnh Nghiên cứu tác động một số hiện tượng thiên tai khí tượng thủy văn tới sản xuất nông nghiệp và sinh kế của cộng đồng dân cư tại cụm xã phía nam huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ trong bối cảnh biến đổi khí hậu TS Võ Thanh Sơn
36 11095037 Nguyễn Thị Sinh Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến Vườn Quốc gia Xuân Thủy và đề xuất các định hướng ứng phó GS.TSKH Trương Quang Học
37 11095038 An Văn Tân Nghiên cứu đánh giá mức độ thiệt hại do ngập lụt ở thượng lưu sông Sesan tỉnh Kontum PGS.TS Vũ Văn Tích
38 11095039 Lê Thị Mai Thanh NAMA: Từ quan điểm và kinh nghiệm quốc tế đến thực tiễn tại Việt Nam PGS.TS Nguyễn Văn Thắng
39 11095040 Phạm Thế Thanh Đánh giá phát thải khí nhà kính Mê tan (CH4) từ các hầm Biogas quy mô hộ gia đình ở Việt Nam: Nghiên cứu điển hình tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc PGS.TS Lưu Đức Hải
40 11095041 Trương Văn Thịnh Đánh giá mức độ dễ bị tổn thương do ngập lụt của hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật thành phố Đà Nẵng PGS.TSKH Trần Mạnh Liểu
41 11095042 Phạm Thu Thủy Ứng dụng ảnh viễn thám đa thời kỳ nghiên cứu biến động lòng sông thượng lưu sông Sesan tỉnh Kontum TS Phạm Việt Hòa PGS.TS Vũ Văn Tích
42 11095043 Nguyễn Thị Trang Đánh giá tác động của khí thải từ các thiết bị bay đến bầu khí quyển và xu hướng phát triển các nhiên liệu sạch thay thế TS Phạm Thiện Hân
43 11095044 Vương Minh Thùy Trang Vai trò vốn con người trong sinh kế bền vững ứng phó với biến đổi khí hậu tại xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội TS Vũ Kim Chi
44 11095045 Lê Minh Tuấn Đánh giá phát thải khí nhà kính N2O từ phương tiện giao thông – xe máy TS Lê Trường Giang
45 11095046 Nguyễn Anh Tuấn Đánh giá khả năng triển khai cách tiếp cận nông nghiệp thông minh với khí hậu trong kế hoạch phát triển các vùng cà phê chè ở Tây Nguyên PGS.TS Nguyễn Văn Viết
46 11095047 Trần Bích Vân Xây dựng mô hình truyền thông về biến đổi khí hậu trong các trường Trung học cơ sở tại Hà Nội GS.TSKH Nguyễn Đức Ngữ
47 11095048 Nguyễn Văn Vũ Tác động của biến đổi khí hậu đến phân công lao động theo giới của các hộ gia đình nông thôn huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định PGS.TS Trương Mạnh Tiến
48 11095049 Nguyễn Văn Vũ Đánh giá tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu đối với hệ sinh thái rừng ngập mặn Vườn Quốc gia Xuân Thủy, tỉnh Nam Định PGS.TS Nguyễn Chu Hồi
49 12095001 Nguyễn Thị Lan Anh Đánh giá biến đổi độ mặn trên hệ thống thuỷ nông và biến động sử dụng đất trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định PGS.TS Phạm Văn Cự
50 12095002 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre TS Nguyễn Văn Tài
51 12095003 Nguyễn Thị Nguyệt Ánh Đánh giá phát thải khí nhà kính CO2 từ hoạt động giao thông trên địa bàn quận Đống Đa và quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội và đề xuất giải pháp kiểm soát TS Hoàng Dương Tùng
52 12095004 Nguyễn Văn Bằng X #N/A
53 12095005 Quách Thị Cúc Xây dựng chương trình truyền thông về biến đổi khí hậu của Hội nông dân tỉnh Hưng Yên PGS.TS Nguyễn Thị Hoàng Liên
54 12095006 Lương Ngọc Cương Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và năng lực ứng phó của cộng đồng miền núi xã Y Can, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái GS.TSKH Trương Quang Học
55 12095007 Đỗ Quốc Cường X #N/A
56 12095008 Nguyễn Khắc Cường Đánh giá về khả năng đổi mới công nghệ hướng tới giảm phát thải khí nhà kính tại khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam TS Nguyễn Xuân Hiển
57 12095009 Bùi Tiến Dũng Xây dựng chương trình truyền thông về biến đổi khí hậu trong lực lượng công an tại các trại giam thông qua thí điểm tại trại giam Yên Hạ (thuộc xã Huy Hạ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) TS Phạm Đức Thi
58 12095010 Trần Quang Điệp Nghiên cứu tính dễ bị tổn thương của hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển tỉnh Thái Bình trước tác động của biến đổi khí hậu PGS.TS Lưu Đức Hải
59 12095011 Đặng Đình Giang Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất các giải pháp chính sách góp phần giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực nông nghiệp của Việt Nam TS Chu Ngọc Kiên
60 12095012 Đoàn Thị Thu Hà Dự tính mực nước biển dâng do biến đổi khí hậu dựa trên các mô hình hoàn lưu chung cho khu vực biển Việt Nam TS Nguyễn Xuân Hiển 0
61 12095013 Hoàng Thị Ngọc Hà Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đề xuất giải pháp phát triển sinh kế thích ứng tại huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng GS.TSKH Trương Quang Học
62 12095014 Ngô Minh Hà Nghiên cứu giải pháp lồng ghép giáo dục biến đổi khí hậu trong môn Sinh học tại trường THPT Trần Phú – Hoàn Kiếm GS.TSKH Nguyễn Đức Ngữ
63 12095016 Vũ Thị Thúy Hằng Xây dựng bộ công cụ khai thác ứng dụng thông tin dự tính khí hậu tương lai cho Việt Nam GS.TS Phan Văn Tân
64 12095017 Nguyễn Xuân Hậu Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến ngập lụt lưu vực sông Nhật Lệ, tỉnh Quảng Bình GS.TS Phan Văn Tân
65 12095018 Nguyễn Xuân Hùng Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến dòng chảy mặt lưu vực sông Cầu PGS.TS Nguyễn Viết Lành
66 12095019 Đỗ Nhật Huy X #N/A
67 12095020 Vũ Thị Huyên Đánh giá phát thải khí nhà kính CO2 từ hoạt động đốt nhiên liệu hóa thạch của tỉnh Bắc Ninh (giai đoạn 2013 – 2014) TS Hoàng Dương Tùng
68 12095021 Mạc Thị Huyền Năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của cộng đồng xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể, Bắc Cạn PGS.TS Nguyễn Tuấn Anh
69 12095022 Phạm Nam Hưng Nghiên cứu tiềm năng giảm nhẹ phát thải khí nhà kính từ việc phát triển điện gió, chuẩn bị cho các hoạt động NAMA ở Việt Nam GS.TS Trần Thục
70 12095023 Đào Thị Thu Hương Nghiên cứu hành động giảm nhẹ biến đổi khí hậu trong xử lý nước thải lò giết mổ tập trung khu vực Hà Nội: nghiên cứu điển hình tại lò giết mổ Vạn Phúc TS Đinh Thái Hưng TS Chu Ngọc Kiên
71 12095024 Trịnh Vân Hương Đánh giá tiềm năng của hệ thống thu gom nước mưa để sử dụng trong sinh hoạt và giảm ngập lụt trong điều kiện biến đổi khí hậu, phường Đồng Tâm, Hà Nội PGS.TS Phạm Văn Cự PGS.TS Nguyễn Việt Anh
72 12095025 Nguyễn Quang Khải Đánh giá chuyển đổi sinh kế theo hướng tăng trưởng xanh ở xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội PGS.TS Phạm Văn Cự
73 12095026 Đỗ Duy Khôi Thúc đẩy chi trả dịch vụ môi trường rừng tại tỉnh Lào Cai, góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu TS Võ Thanh Sơn
74 12095027 Trần Đăng Khôi Đánh giá khả năng tiếp cận nguồn nước mặt trong bối cảnh biến đổi khí hậu và đề xuất giải pháp ứng phó cho người dân huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa GS.TS Phan Văn Tân
75 12095028 Đặng Thị Phương Lan Xây dựng cơ sở dữ liệu địa hình phục vụ ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho khu vực ven biển tỉnh Quảng Trị TS Trần Duy Kiều PGS.TS Trần Ngọc Anh
76 12095029 Hoàng Thị Lan Nghiên cứu mức độ và xu thế biến đổi của nhiệt độ ở một số địa điểm ở Tây Nguyên trong khoảng 50 năm qua GS.TSKH Nguyễn Đức Ngữ
77 12095030 Đặng Thị Liên Đánh giá phát thải khí nhà kính Metan (CH4) từ bãi chôn lấp rác thải hữu cơ: nghiên cứu tại bãi rác Xuân Sơn, Sơn Tây, Hà Nội và đề xuất biện pháp giảm thiểu PGS.TS Nguyễn Thị Hà
78 12095031 Nghiêm Thùy Linh Đánh giá mức độ biến đổi khí hậu và bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của nó tới cây cà phê ở Tây Nguyên PGS.TS Ngô Đức Thành
79 12095032 Hồ Thị Bùi Miên Đánh giá hiệu quả kinh tế ngành công nghiệp sản xuất xi măng trong bối cảnh ứng phó với biến đổi khí hậu và định hướng phát triển ngành du lịch của tỉnh Ninh Bình TS Bùi Đại Dũng
80 12095033 Đặng Ngọc Minh x #N/A
81 12095034 Đinh Thị Nguyệt Đánh giá tính dễ bị tổn thương của nuôi trồng thuỷ sản trong bối cảnh biến đổi khí hậu: nghiên cứu ở Hậu Lộc, Thanh Hoá PGS.TS Phạm Văn Cự
82 12095036 Nguyễn Thị Phố Nghiên cứu đánh giá diễn biến một số chất khí nhà kính (SO2, NOX, CH4) ở khu vực nội thành Hà Nội PGS.TS Nguyễn Quang Trung
83 12095037 Lê Thị Phượng Ứng dụng DSSAT trong đánh giá tác động của biến đổi khí hậu tới năng xuất lúa huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình PGS.TS Mai Văn Trịnh
84 12095038 Hoàng Minh Quân Nghiên cứu lựa chọn giải pháp loại trừ chất HCFC-22 trong sản xuất thiết bị điều hòa không khí gia dụng cho một cơ sở sản xuất ở Việt Nam GS.TSKH Nguyễn Đức Ngữ
85 12095039 Nguyễn Ngọc Quý Nghiên cứu cải thiện sinh kế của cộng đồng ngư dân ven biển ở Diễn Châu, Nghệ An trong bối cảnh biến đổi khí hậu PGS.TS Nguyễn Chu Hồi
86 12095040 Nguyễn Thị Hồng Sâm Phân tích chi phí lợi ích đối với giải pháp khai thác nước, cấp nước sạch tập trung cho đô thị loại 5 trong bối cảnh biến đổi khí hậu TS Bùi Đại Dũng
87 12095041 La Thiếu Sơn Nghiên cứu đề xuất giải pháp tiết kiệm năng lượng cho hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang GS.TS Nguyễn Trọng Hiệu
88 12095042 Ngô Hồng Thái Nghiên cứu giải pháp truyền thông về biến đổi khí hậu cho cộng đồng dân cư xã Sông Lô TS Phạm Đức Thi
89 12095043 Lê Viết Thiện Đánh giá phát sinh khí nhà kính (CH4, CO2) của rác thải hữu cơ trên địa bàn quận Cầu Giấy bằng phương pháp phân tích dòng MFA và đề xuất giải pháp giảm thiểu PGS.TS Nguyễn Thị Hà
90 12095044 Trịnh Văn Thuận Nghiên cứu giải pháp giảm phát thải khí nhà kính cho nhà máy nhiệt điện Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh GS.TSKH Trương Quang Học
91 12095045 Hoàng Đức Thuật Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến nguồn tài nguyên nước, thủy điện và các giải pháp thích ứng trên lưu vực sông Ba PGS.TS Lưu Đức Hải
92 12095046 Vũ Thị Thu Thuỷ Xây dựng chương trình truyền thông về biến đổi khí hậu tới các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai PGS.TS Nguyễn Văn Thắng
93 12095047 Phạm Trí Toàn Nghiên cứu tác động của nước biển dâng đến hệ thống đê biển huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng và đề xuất giải pháp tăng cường ổn định đê biển thích ứng với biến đổi khí hậu PGS.TS Đỗ Minh Đức
94 12095048 Lưu Thị Toán Phân tích so sánh chi phí lợi ích mở rộng giá thành sản xuất nhiệt điện và phong điện hướng tới giảm thiểu biến đổi khí hậu TS Dư Văn Toán
95 12095049 Đỗ Quang Trung Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp giảm thiểu rủi ro thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở khu vực xã ven biển huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định PGS.TS Đỗ Minh Đức
96 12095050 Phan Thành Trung Hoàn thiện hệ thống kiểm kê khí nhà kính trong lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam PGS.TS Nguyễn Văn Thắng
97 12095051 Nguyễn Quang Tuân Các loại hình sinh kế và ứng phó với thời tiết cực đoan của người nông dân xã Vân Nội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội PGS.TS Phạm Văn Cự
98 12095052 Nghiêm Xuân Tùng Phân tích ảnh hưởng của sự thay đổi lượng mưa, nhiệt độ và số giờ nắng tới sản lượng lúa trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại Việt Nam PGS.TS Ngô Đức Thành
99 12095053 Nguyễn Thị Tuyết Lồng ghép thích ứng với biến đổi khí hậu trong quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản ở tỉnh Bình Định thông qua đánh giá tính dễ bị tổn thương: trường hợp xã Cát Khánh, tỉnh Bình Định TS Bạch Tân Sinh
100 12095054 Nguyễn Linh Vân Nghiên cứu lồng ghép biến đổi khí hậu trong chương trình giáo dục môi trường tại trường trung học cơ sở Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội GS.TSKH Nguyễn Đức Ngữ
101 13095001 Phan Thị An Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến cơ sở hạ tầng đô thị du lịch Cửa Lò theo kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng trung bình của Bộ Tài nguyên và Môi trường PGS.TS Nguyễn Tuấn Anh
102 13095002 Nguyễn Văn Ân Nghiên cứu, đánh giá và đề xuất giải pháp ứng phó ngập lụt hạ lưu hồ Đồng Mỏ, tỉnh Vĩnh Phúc do xả lũ trong bối cảnh biến đổi khí hậu TS Nguyễn Ngọc Nam
103 13095003 Nguyễn Thị Tú Anh Xây dựng mô hình truyền thông ứng phó biến đổi khí hậu có sự tham gia của người dân xã Nam Phú, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình GS.TSKH Nguyễn Đức Ngữ
104 13095004 Nguyễn Thành Bắc Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến sinh kế của người dân huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh: nghiên cứu điển hình tại xã Kỳ Hà và Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh TS Hoàng Lưu Thu Thủy
105 13095005 Nguyễn Vũ Bảo Tác động của biến đổi khí hậu đến lĩnh vực trồng trọt (cây tỏi) ở huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi TS Nguyễn Xuân Hiển
106 13095006 Trần Đình Biên Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến năng suất lúa tại tỉnh Hà Nam PGS.TS Nguyễn Đăng Quế
107 13095007 Nguyễn Gia Cường Nghiên cứu, đánh giá dự tính khí hậu tương lai độ phân giải cao cho khu vực Hà Tĩnh TS Mai Văn Khiêm
108 13095008 Nguyễn Quốc Đạt Xây dựng mô hình truyền thông biến đổi khí hậu lồng ghép vào các hoạt động của Hội liên hiệp Phụ nữ xã Tu Lý, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình GS.TSKH Nguyễn Đức Ngữ
109 13095009 Phạm Huỳnh Đức Nghiên cứu đưa nội dung giáo dục về biến đổi khí hậu vào chương trình đào tạo chuyên môn – nghiệp vụ ngành Điện trong trường Cao đẳng nghề PGS.TS Trần Khánh Đức
110 13095010 Nguyễn Hoàng Đức Đánh giá thực trạng triển khai chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu trong công an nhân dân PGS.TS Nguyễn Mạnh Khải
111 13095011 Phạm Lê Dũng Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp tăng trưởng xanh đối với Công ty cổ phần Bia Ninh Bình GS.TSKH Trương Quang Học
112 13095012 Nguyễn Duy Dương Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến ngành du lịch tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định TS Nguyễn Văn Liêm
113 13095013 Đặng Hương Giang Hiệu quả sản xuất khí Biogas của công trình khí sinh học quy mô trung bình (200-250m3) ở trang trại chăn nuôi lợn tại Bắc Ninh góp phần giảm phát thải khí nhà kính PGS.TS Bùi Văn Chính
114 13095014 Dương Hồng Giang Đánh giá tính dễ bị tổn thương lĩnh vực trồng trọt do biến đổi khí hậu huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng GS.TS Mai Trọng Nhuận
115 13095015 Trần Thị Hồng Hạnh Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đề xuất các giải pháp phát triển sinh kế thích ứng tại xã Giao An, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định GS.TSKH Trương Quang Học
116 13095016 Đinh Thị Hiền Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước mặt trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang PGS.TS Ngô Trọng Thuận
117 13095017 Hoàng Trung Hiếu Đánh giá phát thải khí CH4 phát sinh trong hoạt động sản xuất và tiêu thụ Biogas tại ba trang trại chăn nuôi ở huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình PGS.TS Lưu Đức Hải
118 13095018 Đàm Thị Hoa Nghiên cứu đánh giá đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” do Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ Thiên tai, Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì PGS.TS Nguyễn Tuấn Anh
119 13095019 Đỗ Thị Phương Hoa Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến năng suất cây ngô khu vực Tây Bắc Việt Nam TS Ngô Tiền Giang
120 13095020 Đào Xuân Hoạch Đánh giá tính dễ bị tổn thương của cơ sở hạ tầng nông thôn tỉnh Bắc Kạn trong bối cảnh biến đổi khí hậu TS Đỗ Hoài Nam
121 13095021 Nguyễn Kim Hoàn Đánh giá lợi ích của giải pháp giảm phát thải khí nhà kính thông qua xử lý chất thải rắn ở bãi chôn lấp Nam Sơn, Hà Nội TS Đỗ Nam Thắng
122 13095022 Khuất Thị Hồng Phân vùng chức năng sinh thái phục vụ phát triển bền vững  tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định trong bối cảnh biến đổi khí hậu PGS.TS Nguyễn An Thịnh
123 13095023 Phan Văn Hùng Nghiên cứu hiệu quả giảm nhẹ biến đổi khí hậu khi sử dụng nguồn nhiệt nước ngầm trong trường hợp lắp đặt hệ thống điều hòa không khí tại Viện Địa chất, phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội PGS.TS Lưu Đức Hải
124 13095024 Phạm Lan Hương Xây dựng mô hình thích ứng với BĐKH dựa vào cộng đồng góp phần đảm bảo an ninh lương thực tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng GS.TSKH Nguyễn Đức Ngữ
125 13095025 Hồ Xuân Hương Nghiên cứu các đặc điểm hạn hán trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La PGS.TS Ngô Đức Thành
126 13095026 Nguyễn Quang Huy Biến đổi của một số đặc trưng khí hậu và các hiện tượng thiên tai có liên quan ở khu vực Bắc Trung Bộ trong những thập kỷ gần đây GS.TS Phan Văn Tân
127 13095027 Nguyễn Thị Lệ Huyền Mối quan hệ giữa biến đổi khí hậu và hoạt động xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Nam Định GS.TS Nguyễn Thị Kim Thái
128 13095028 Hoàng Trung Kiên Nghiên cứu đề xuất định hướng phát triển sản xuất công nghiệp tỉnh Ninh Bình trong bối cảnh biến đổi khí hậu GS.TSKH Trương Quang Học
129 13095029 Ngô Tùng Lâm Xây dựng mô hình truyền thông về biến đổi khí hậu lồng ghép vào công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà GS.TSKH Nguyễn Đức Ngữ
130 13095031 Đào Thăng Long Nghiên cứu sự biến đổi của các đặc trưng mưa trên khu vực miền Trung Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu PGS.TS Ngô Đức Thành
131 13095032 Lê Thị Thu Miên Tác động của hoạt động chôn lấp rác thải rắn sinh hoạt đến Biến đổi khí hậu – Nghiên cứu điển hình tại huyện Tiền Hải và Thái Thụy, tỉnh Thái Bình GS.TS Nguyễn Thị Kim Thái
132 13095034 Trần Thị Minh Ngọc Nhận thức và thái độ của học sinh trung học phổ thông về biến đổi khí hậu: nghiên cứu trường hợp học sinh trường Trung học phổ thông Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội PGS.TS Nguyễn An Thịnh
133 13095035 Phan Hồng Ngọc Tác động của nước biển dâng đến hệ sinh thái rừng ngập mặn tại huyện Tiên Lãng, Hải Phòng TS Hoàng Văn Thắng
134 13095036 Hoàng Văn Nhị Đánh giá và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về biến đổi khí hậu trong ngành Công an PGS.TS Nguyễn Mạnh Khải
135 13095038 Nguyễn Thị Hồng Nhung Đánh giá sự tham gia của Phụ nữ trong các hoạt động thích ứng với Biến đổi khí hậu tại xã Hoài Hải, Huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định TS Võ Thanh Sơn
136 13095039 Nguyễn Thị Oanh Reconstruction of drought events based on tree rings in Kontum province, Vietnam PGS.TS Lora Stevens-Landon PGS.TS Vũ Văn Tích
137 13095040 Kim Thị Thu Phương Nghiên cứu đánh giá tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu đối với lĩnh vực trồng trọt tại một số huyện ven biển của tỉnh Nam Định TS Lê Minh Nhật
138 13095041 Nguyễn Lê Hà Phương Nghiên cứu, đánh giá tác động của các yếu tố khí hậu đến năng suất lúa tại tỉnh Quảng Bình PGS.TS Nguyễn Đăng Quế
139 13095042 Lê Minh Quang Nghiên cứu chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại tỉnh Phú Yên PGS.TS Trần Hồng Thái
140 13095043 Nguyễn Tiến Sỹ Sử dụng mô hình DNDC và hệ thống thông tin địa lý tính toán phát thải khí nhà kính trong canh tác lúa nước tại tỉnh Nam Định PGS.TS Mai Văn Trịnh
141 13095044 Vũ Minh Tâm Đánh giá mức độ căng thẳng tài nguyên nước dưới tác động của biến đổi khí hậu cho tỉnh Quảng Nam PGS.TS Huỳnh Thị Lan Hương
142 13095045 Nguyễn Lê Quý Thanh Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến Tài nguyên nước tỉnh Ninh Bình PGS.TS Phạm Văn Quyết
143 13095046 Lê Văn Thạnh Nghiên cứu một số giải pháp canh tác cây trồng nông nghiệp trên đất dốc thích ứng với biến đổi khí hậu tại tỉnh Hòa Bình TS Đào Thế Anh
144 13095047 Nguyễn Mạnh Thao Nghiên cứu thực trạng phát thải khí nhà kính từ hoạt động sản xuất gach nung trên địa bàn thành phố Hà Nội TS Ngô Thị Lan Phương
145 13095048 Đoàn Thị The Ứng dụng Viễn thám và GIS nghiên cứu đô thị hóa thành phố Đà Nẵng phục vụ xây dựng thành phố có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu PGS.TS Phạm Văn Cự
146 13095050 Đỗ Ngọc Thực Đánh giá tác động của nước biển dâng đến tài nguyên nước dưới đất đồng bằng ven biển tỉnh Hà Tĩnh và các giải pháp ứng phó TS Phan Văn Trường
147 13095051 Trần Thị Thu Trang Reconstruction of recent flood events using sediment records in Poko and Dak Bla rivers in Kontum province, Vietnam PGS.TS Lora Stevens-Landon PGS.TS Vũ Văn Tích
148 13095052 Đặng Văn Trọng Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hiện tượng nắng nóng khu vực Bắc Trung Bộ TS Mai Văn Khiêm
149 13095053 Đỗ Thế Trung Nghiên cứu đề xuất quy trình, cơ chế phối hợp của các bên liên quan trong việc xây dựng kế hoạch hành động thích ứng với biến đổi khí hậu cấp tỉnh ở Việt Nam qua kinh nghiệm thực tế của Quang Nam và Bến Tre TS Bạch Tân Sinh
150 13095054 Đoàn Anh Tuấn Ảnh hưởng của nước biển dâng do biến đổi khí hậu đến xâm nhập mặn sông Hóa-Thái Bình PGS.TS Nguyễn Văn Hoàng
151 13095055 Phạm Đình Tuyên Đánh giá hiện trạng vai trò của báo chí trong việc nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu cho nông dân ven biển đồng bằng sông Hồng TS Nhạc Phan Linh PGS.TS Huỳnh Thị Lan Hương
152 13095056 Vũ Hồng Cẩm Vân Nghiên cứu, tính toán lượng phát thải khí nhà kính trong hoạt động khai thác than hầm lò tại mỏ than Mạo Khê PGS.TS Lưu Đức Hải
153 13095057 Trần Chí Viễn Nghiên cứu thực trạng nhận thức của người dân làm nông nghiệp tỉnh Nam Định về biến đổi khí hậu: trường hợp xã Xuân Thành, huyện Xuân Trường PGS.TS Mai Văn Trịnh
154 13095059 Vương Văn Vũ Đánh giá mức độ tổn thương sức khỏe cộng đồng do tác động của biến đổi khí hậu tại tỉnh Thanh Hóa TS Hoàng Lưu Thu Thủy
155 14095001 Đỗ Vân Anh Nghiên cứu đánh giá nhận thức về biến đổi khí hậu của học sinh trường Trung học phổ thông Mai Thúc Loan, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh PGS.TS Nguyễn Tuấn Anh
156 14095002 Nguyễn Ngọc Ánh Đánh giá tính thích nghi sinh thái của một số loài cây trồng chủ lực với điều kiện sinh khí hậu tỉnh Tuyên Quang trong bối cảnh biến đổi khí hậu PGS.TS Nguyễn Thế Hưng
157 14095003 Đinh Chí Công Bằng Nghiên cứu đề xuất các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu cho cộng đồng dân cư ven biển xã Nam Điền, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định PGS.TS Nguyễn Mai Đăng
158 14095004 Nguyễn Thanh Bằng Xây dựng công cụ hỗ trợ ra quyết định phục vụ ứng phó biến đổi khí hậu đối với sử dụng đất nông nghiệp tại Nam Định PGS.TS Doãn Hà Phong
159 14095006 Trần Thùy Dương Đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên nước dưới tác động của biến đổi khí hậu đến các dự án thuỷ điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Sơn La, đề xuất giải pháp quản lý thích ứng PGS.TS Nguyễn Mạnh Khải
160 14095007 Lê Đức Đại Đánh giá tác động của các hiện tượng cực đoan đến sản xuất lúa trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại xã Nam Phú, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình TS Võ Thanh Sơn
161 14095008 Lê Văn Đức Nghiên cứu biến đổi của lượng mưa và liên hệ với mực nước ngầm trên khu vực nội thành Hà Nội trong bối cảnh biến đổi khí hậu GS.TS Nguyễn Trọng Hiệu
162 14095009 Vũ Việt Đức Nghiên cứu diễn biến xâm nhập mặn phía nam đồng bằng sông Hồng liên quan đến biến đổi khí hậu phục vụ phát triển nông nghiệp TS Nguyễn Ngọc Trực PGS.TS Vũ Văn Tích
163 14095010 Nguyễn Quang Hà Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến quy hoạch sử dụng không gian khu vực huyện đảo Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng PGS.TS Hoàng Anh Huy PGS.TS Trần Hồng Thái
164 14095011 Phạm Thị Thúy Hằng Nghiên cứu quy hoạch cảnh quan thích ứng biến đổi khí hậu tại khu dự trữ sinh quyển đồng bằng châu thổ sông Hồng thuộc các huyện Tiền Hải và Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình PGS.TS Nguyễn An Thịnh
165 14095012 Hoàng Thị Hiền Nghiên cứu quản lý rủi ro thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại tỉnh Lào Cai, Việt Nam TS Kiều Quốc Lập
166 14095013 Ngô Thị Thu Hiền Nghiên cứu giải pháp truyền thông nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu cho cộng đồng dân cư xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang GS.TSKH Nguyễn Đức Ngữ
167 14095014 Phạm Ngọc Hiệp Ứng dụng phân tích đa tiêu chí và GIS thành lập bản đồ nhạy cảm cháy rừng tại tỉnh Nghệ An trong bối cảnh biến đổi khí hậu TS Bùi Quang Thành
168 14095015 Đỗ Quỳnh Hoa Nghiên cứu giải pháp nâng cao nhận thức cộng đồng về các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia GS.TSKH Nguyễn Đức Ngữ
169 14095016 Nguyễn Xuân Hòa Nghiên cứu thay đổi sinh kế của người dân xã An Phú, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội thích ứng với biến đổi khí hậu TS Bùi Đại Dũng
170 14095017 Đỗ Minh Hoàng Nghiên cứu ứng dụng GIS đánh giá thích nghi đất đai tỉnh Hà Nam đối với một số nhóm cây trồng theo kịch bản biến đổi khí hậu PGS.TS Nguyễn Thị Hoàng Liên
171 14095018 Lê Hữu Huấn Nghiên cứu tính dễ bị tổn thương do ngập lụt khu vực hạ lưu sông Cả PGS.TS Trần Ngọc Anh
172 14095019 Phan Khắc Huê Đánh giá phát thải khí nhà kính tại khu xử lý chất thải xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đến năm 2050 và đề xuất các giải pháp quản lý PGS.TS Lưu Đức Hải
173 14095020 Lương Ngọc Huyền Ứng dụng phương pháp vòng đời sản phẩm để đánh giá phát thải khí nhà kính của bãi phế liệu Nam Sơn PGS.TS Lưu Đức Hải
174 14095022 Doãn Thị Hương Nghiên cứu, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến một số điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội tại các xã vùng lõi thuộc vườn Quốc gia Hoàng Liên, Sa Pa, Lào Cai và kiến nghị giải pháp ứng phó GS.TS Nguyễn Trọng Hiệu
175 14095023 Đinh Thị Hương Xây dựng đường Carbon cơ sở cho thảm thực vật cây bụi tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái PGS.TS Nguyễn Thế Hưng
176 14095024 Triệu Tuyết Mai Hương Nghiên cứu đề xuất giải pháp sử dụng bền vững tài nguyên nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại huyện Văn Quan, Lạng Sơn: nghiên cứu thí điểm tại thị trấn Văn Quan và xã Tràng Sơn GS.TSKH Trương Quang Học
177 14095025 Nguyễn Thị Thu Hường Nghiên cứu, đề xuất giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng ở vùng ven biển tỉnh Nam Định PGS.TS Nguyễn Chu Hồi
178 14095026 Đào Tuấn Linh Nghiên cứu sự biến đổi và tác động của hiện tượng hạn hán tại tỉnh Gia Lai GS.TSKH Nguyễn Đức Ngữ
179 14095027 Nguyễn Thị Loan Biến đổi của nhiệt độ, lượng mưa trong 50 năm qua và tác động của nó đến năng suất lúa tỉnh Thái Bình GS.TS Nguyễn Trọng Hiệu
180 14095028 Trần Xuân Long Biến đổi lượng mưa và thích ứng của người nông dân thông qua các biện pháp quản lí nước mưa vùng đồi núi tỉnh An Giang trong bối cảnh biến đổi khí hậu TS Nguyễn Văn Kiền PGS.TS Lê Anh Tuấn
181 14095029 Cầm Bun Lộc Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La PGS.TS Nguyễn Mạnh Khải
182 14095030 Nguyễn Thị Ngọc Mai Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến Hệ sinh thái nông nghiệp huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình và đề xuất các giải pháp ứng phó PGS.TS Đoàn Hương Mai
183 14095031 Văn Sỹ Mạnh Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước lưu vực sông Bến Hải PGS.TS Nguyễn Thanh Sơn
184 14095032 Nguyễn Thị Hồng Minh Nghiên cứu cơ chế, chính sách huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính trong ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam PGS.TS Trần Hồng Thái
185 14095033 Phạm Ngọc Minh Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu tới nguy cơ trượt lở đất đoạn Quốc lộ 6, Yên Châu, Sơn La PGS.TS Vũ Văn Tích
186 14095034 Trần Thị Mùi Đánh giá mức độ tổn thương ngành du lịch do tác động của biến đổi khí hậu tại tỉnh Nghệ An TS Hoàng Lưu Thu Thủy
187 14095036 Nguyễn Kim Ngà Tính dễ bị tổn thương của sản xuất nông nghiệp ở ven biển tỉnh Quảng Ngãi do biến đổi khí hậu TS Lê Minh Nhật
188 14095038 Nguyễn Thị Bích Ngọc Đánh giá tác động của hạn hán đến cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và đề xuất các giải pháp ứng phó tại tỉnh Bình Định TS Hà Hải Dương
189 14095039 Phạm Hồng Phong Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến các đặc trưng mùa lũ đầu nguồn sông Cửu Long, vùng Đồng Tháp Mười – Tứ giác Long Xuyên PGS.TS Hoàng Anh Huy PGS.TS Trần Hồng Thái
190 14095041 Phạm Bích Phương Nghiên cứu lồng ghép truyền thông về biến đổi khí hậu trong các hoạt động phòng chống thiên tai cho người dân thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình GS.TSKH Nguyễn Đức Ngữ
191 14095042 Nguyễn Khánh Quỳnh Lồng ghép biến đổi khí hậu vào kế hoạch phát triển du lịch khu vực thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An GS.TSKH Nguyễn Đức Ngữ
192 14095043 Nguyễn Hà Sơn Nghiên cứu xây dựng mô hình truyền thông về biến đổi khí hậu cho đối tượng nông dân tại huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh GS.TSKH Nguyễn Đức Ngữ
193 14095044 Nguyễn Thị Thanh Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến chế độ dòng chảy mùa cạn và diễn biến xâm nhập mặn tỉnh Kiên Giang PGS.TS Trần Hồng Thái PGS.TS Hoàng Anh Huy
194 14095045 Phùng Công Thành Đánh giá tính dễ bị tổn thương của cộng đồng cư dân ở bờ kè sông Cần Thơ thuộc khu vực Yên Thượng và Yên Bình, phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ trong bối cảnh biến đổi khí hậu TS Võ Thanh Sơn
195 14095046 Lê Viết Thìn Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu lên tài nguyên nước trên lưu vực sông Nhuệ – Đáy PGS.TS Nguyễn Thanh Sơn
196 14095047 Hồ Thị Thoàn Lồng ghép ứng phó với biến đổi khí hậu vào phát triển và bảo vệ rừng tại xã Chu Hương và Mỹ Phương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn GS.TSKH Nguyễn Đức Ngữ
197 14095048 Phạm Vũ Tiến Nghiên cứu, tích hợp biến đổi khí hậu vào chương trình giảng dạy môn Địa lí (chương trình cơ bản) cấp Trung học phổ thông, thực hiện thí điểm tại trường Trung học phổ thông Gia Lộc, tỉnh Hải Dương GS.TSKH Nguyễn Đức Ngữ
198 14095049 Nguyễn Khánh Toàn Nghiên cứu đánh giá hoạt động xây dựng kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu của thành phố Đà Nẵng và khuyến nghị cần thiết cho hoạt động cập nhật TS Nguyễn Phương Nam
199 14095050 Nguyễn Văn Trãi Nghiên cứu đề xuất các mô hình, giải pháp công nghệ khai thác nguồn nước Karst phục vụ cấp nước sinh hoạt hiệu quả, bền vững cho cộng đồng dân cư khu vực huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang trong bối cảnh biến đổi khí hậu PGS.TS Vũ Văn Tích
200 14095051 Nguyễn Tiến Trường Nghiên cứu đánh giá khả năng chống chịu của người khuyết tật với biến đổi khí hậu tại thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình GS.TSKH Trương Quang Học
201 14095053 Nguyễn Thị Vân Association between climate change and male:female ratios of newborn infants in Hanoi during the period of 2008 – 2016 PGS.TS Mai Văn Hưng
202 14095054 Nguyễn Thị Vân Nghiên cứu khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của người dân xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình TS Lê Thị Vân Huệ
203 14095055 Nguyễn Hồng Việt Nghiên cứu xây dựng chương trình nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh cho cán bộ các sở, ban, ngành tỉnh Nghệ An TS Bạch Quang Dũng
204 14095056 Phạm Thanh Xuân Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với nguồn nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và đề xuất biện pháp ứng phó tại tỉnh Bắc Ninh PGS.TS Hà Lương Thuần
205 14095058 Nguyễn Như Yến Đánh giá trữ lượng Carbon tại rừng núi đá xã Bình Long, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên phục vụ ước tính chi trả dịch vụ môi trường PGS.TS Ngô Văn Giới
206 14095059 Nguyễn Thị Hoàng Yến Nghiên cứu dự tính số ngày nắng nóng cho Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu TS Nguyễn Văn Hiệp
207 14095060 Nguyễn Ngọc Anh Đánh giá tính bền vững của mô hình sản xuất rau hữu cơ áp dụng hệ thống đảm bảo có sự tham gia (PGS) tại xã Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội PGS.TS Đào Châu Thu
208 14095062 Nguyễn Kim Cúc Nghiên cứu đề xuất giải pháp sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng môi trường đô thị tại thành phố Bắc Kạn PGS.TS Lê Hà Thanh
209 14095063 Nguyễn Cao Cường Nghiên cứu khía cạnh giáo dục thể chất trong định hướng phát triển bền vững đối với học sinh trường trung học phổ thông chuyên KHTN-ĐHKHTN-ĐHQGHN và đề xuất giải pháp cải thiện PGS.TS Mai Văn Hưng TS Trần Kim Tuyến
210 14095064 Đỗ Xuân Đức Nghiên cứu áp dụng đồng quản lý trong sử dụng bền vững tài nguyên nước tại khu vực hồ thủy điện Sơn La PGS.TS Lưu Đức Hải
211 14095065 Đinh Thị Hà Giang Nghiên cứu đề xuất giải pháp tăng cường tính bền vững cho hoạt động sinh kế của cộng đồng dân cư tại vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ GS.TSKH Trương Quang Học
212 14095067 Nguyễn Hồng Hà Nghiên cứu đề xuất giải pháp tăng cường năng lực cho nông dân để phát triển bền vững nông thôn tại huyện Đông Anh, Hà Nội TS Lương Thị Thu Hằng
213 14095068 Nguyễn Khánh Hà Đánh giá tính bền vững trong sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình PGS.TS Đào Châu Thu
214 14095069 Nguyễn Thị Hồng Hải Nghiên cứu đề xuất giải pháp tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong hoạt động cấp nước nông thôn bền vững tại xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình PGS.TS Nguyễn Chu Hồi
215 14095070 Lê Chí Hiếu Nghiên cứu đánh giá tính bền vững của mô hình cà phê thương mại công bằng tại xã Thuận An, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông TS Đào Thế Anh
216 14095071 Đoàn Thị Huệ Nghiên cứu giải pháp phát triển du lịch bền vững ở di tích cấp quốc gia đặc biệt đền Trần Thương, Hà Nam TS Nguyễn Văn Bình
217 14095072 Đinh Thị Huyên Nghiên cứu giải pháp phát triển khu công nghiệp Khánh Phú và Phúc Sơn tỉnh Ninh Bình theo hướng công nghiệp sinh thái PGS.TS Lưu Đức Hải
218 14095073 Vũ Kiều Hưng Nghiên cứu thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực giáo dục phục vụ phát triển bền vững huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc PGS.TS Đào Thanh Trường
219 14095074 Nguyễn Thị Hướng Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao năng lực thanh tra trong quản lý bền vững nước thải khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh TS Phạm Văn Thanh
220 14095075 Đoàn Khánh Huyền Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý bền vững không gian xanh công cộng khu vực bốn quận nội thành cũ Hà Nội PGS.TS Nguyễn Thị Hoàng Liên
221 14095076 Hoàng Thị Diệu Linh Nghiên cứu, đề xuất giải pháp bảo tồn hiệu quả (di sản thế giới) Phố cổ Hội An phát triển du lịch bền vững PGS.TS Mai Văn Hưng
222 14095077 Trần Thanh Nam Nghiên cứu đánh giá tính bền vững của làng nghề gốm truyền thống Phù Lãng, tỉnh Bắc Ninh trong bối cảnh hội nhập quốc tế PGS.TS Lưu Đức Hải
223 14095078 Đinh Thị Huyền Nhung Nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm đảm bảo tính bền vững về môi trường tại tỉnh Ninh Bình GS.TSKH Trương Quang Học
224 14095079 Đôn Tuấn Phương Nghiên cứu đánh giá tính bền vững của phong trào tình nguyện khởi phát của thanh niên tại Hà Nội PGS.TS Mai Văn Hưng
225 14095080 Nguyễn Lan Phương Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát huy vai trò của phụ nữ trong việc duy trì bền vững hiệu quả của dự án cấp nước và vệ sinh môi trường xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An GS.TS Hoàng Bá Thịnh
226 14095081 Vũ Thái Quân Giải pháp nâng cao khả năng chiến đấu của lữ đoàn pháo binh dự bị theo định hướng phát triển quốc phòng bền vững PGS.TS Mai Hà
227 14095083 Hoàng Minh Sơn Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển du lịch bền vững ở khu quần thể tâm linh Chùa Bái Đính, Tỉnh Ninh Bình PGS.TS Mai Văn Hưng
228 14095084 Nguyễn Văn Sơn Nghiên cứu đánh giá tính bền vững của sản xuất lúa sử dụng bộ tiêu chí nhóm lúa gạo bền vững (SRP) tại xã Viên Nội và Viên An, huyện Ứng Hòa, Hà Nội TS Đào Thế Anh
229 14095085 Giang Thị Huyền Thu Đánh giá tính bền vững của du lịch nông thôn tại huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình TS Đào Thế Anh
230 14095086 Nguyễn Thị Thùy Nghiên cứu, đề xuất biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường tiểu học huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ phục vụ phát triển giáo dục bền vững GS.TS Hoàng Bá Thịnh
231 14095087 Lê Thị Thủy Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý bền vững hệ thống rừng trồng trong dự án phát triển ngành lâm nghiệp ở xã Hiệp Thuận, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam PGS.TS Nguyễn Thế Hưng
232 14095088 Nguyễn Bằng Thuỷ Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý trại giam bền vững: nghiên cứu trường hợp trại giam Quảng Ninh PGS.TS Lưu Đức Hải
233 14095089 Trần Ngọc Toàn Nghiên cứ thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao nhận thức sử dụng năng lượng bền vững cho học sinh trường THCS Ngô Sĩ Liên, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội PGS.TS Nguyễn Thị Hoàng Liên
234 14095091 Lê Anh Tuấn Nghiên cứu đề xuất giải pháp sử dụng bền vững bãi bồi ven biển huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình TS Nguyễn Thị Hoàng Hà
235 14095092 Nguyễn Hồng Vân Thực trạng và giải pháp đảm bảo sinh kế bền vững của cư dân ở phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội GS.TS Trương Quang Hải
236 15095001 Đoàn Thị Thanh Bình Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến đa dạng sinh học khu di tích Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam và đề xuất giải pháp bảo tồn TS Ngô Xuân Nam
237 15095002 Phạm Thị Thanh Bình Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến xâm nhập mặn tỉnh Bến Tre PGS.TS Trần Hồng Thái
238 15095003 Đỗ Tiến Dũng Đánh giá tác động của ngập lụt đến sử dụng đất nông nghiệp ở các huyện ven biển của tỉnh Nghệ An trong bối cảnh biến đổi khí hậu PGS.TS Trần Hồng Thái
239 15095004 Đinh Thị Duyên Xây dựng mô hình truyền thông biến đổi khí hậu lồng nghép vào các hoạt động của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 4 Cảnh sát biển TS Phạm Đức Thi
240 15095005 Trương Hồng Hạnh Đánh giá phát thải khí nhà kính từ chất thải tại Hà Nội và đề xuất các giải pháp quản lý TS Trương Đức Trí
241 15095007 Đào Xuân Hoàng Đánh giá sự biến đổi lượng phát thải Carbon do nguyên nhân thay đổi thảm phủ mặt đất khu vực Tây Nguyên giai đoạn 2000 – 2010 PGS.TS Doãn Hà Phong
242 15095008 Nguyễn Thị Huệ Đánh giá trữ lượng Carbon rừng tự nhiên phục hồi thuộc Công ty lâm nghiệp Hương Sơn, Hà Tĩnh, cơ sở cho chi trả dịch vụ môi trường rừng trong bối cảnh biến đổi khí hậu PGS.TS Lê Xuân Tuấn
243 15095009 Nguyễn Thu Huyền Nghiên cứu, xây dựng mô hình truyền thông về biến đổi khí hậu cho cán bộ chuyên viên các sở ban ngành tỉnh Nam Định TS Vũ Thị Quế Anh
244 15095011 Trần Thị Hưng Nghiên cứu khai thác và sử dụng hợp lý nguồn lợi thuỷ sản của sông Trường Giang, tỉnh Quảng Nam thích ứng với biến đổi khí hậu PGS.TS Nguyễn Văn Vịnh
245 15095017 Vương Thị Thanh Lan Đánh giá sự tham gia của các bên liên quan trong tiến trình xây dựng và thực hiện kế hoạch REDD+ tại xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn TS Lê Thị Vân Huệ
246 15095018 Nguyễn Phương Liên Cơ hội và thách thức cho các hành động giảm nhẹ biến đổi khí hậu trong lĩnh vực năng lượng sau thoả thuận Paris TS Đỗ Tiến Anh
247 15095019 Nguyễn Thị Ba Liễu Đánh giá tính dễ bị tổn thương đối với lĩnh vực khai thác và chế biến thuỷ sản và đề xuất các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu của cộng đồng cư dân thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng TS Dư Văn Toán
248 15095022 Nguyễn Trọng Nghĩa Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hệ sinh thái rừng tự nhiên tại khu bảo tồn thiên nhiên Phu Canh, huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình và đề xuất giải pháp ứng phó PGS.TS Đoàn Hương Mai
249 15095023 Nguyễn Đăng Nguyên Đánh giá mức độ giảm phát thải khí nhà kính của quy hoạch điện gió khu vực ven biển đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu TS Dư Văn Toán
250 15095024 Trần Thị Lan Phương Đánh giá tiềm năng giảm phát thải và đề xuất giải pháp tiết kiệm năng lượng trong hoạt động khai thác thuỷ sản ở các xã ven biển huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị TS Dư Văn Toán
251 15095025 Trương Minh Tâm Đánh giá khả năng tích luỹ Carbon của rừng ngập mặn tại xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh TS Nguyễn Thị Hồng Hạnh
252 15095026 Đỗ Đức Thắng Đánh giá mức độ tổn thương do xâm nhập mặn cho cây lúa vùng ven biển tỉnh Thái Bình trong bối cảnh biến đổi khí hậu TS Võ Văn Hoà PGS.TS Trần Hồng Thái
253 15095028 Nguyễn Đức Thành Nghiên cứu cơ sở khoa học về bộ chỉ số giám sát và đánh giá thích ứng dựa vào hệ sinh thái (EBA) trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở Việt Nam TS Nguyễn Trung Thắng
254 15095029 Nguyễn Thị Thủy Nâng cao hiệu quả truyền thông về biến đổi khí hậu trên các báo điện tử ở Việt Nam hiện nay TS Nguyễn Song Tùng
255 15095032 Bùi Thị Phương Trinh Nghiên cứu hành động giảm phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện quốc gia cho nước thải ở các lò ghết mổ gia súc tập trung PGS.TS Huỳnh Thị Lan Hương
256 15095033 Lê Anh Tuân Nghiên cứu hiện trạng đa dạng sinh học của Sông Mã, tỉnh Thanh Hoá trong bối cảnh biến đổi khí hậu PGS.TS Nguyễn Văn Vịnh
257 15095036 Đỗ Thị Tuyết Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sử dụng đất huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định và đề xuất định hướng sử dụng đất hợp lý TS Thái Thị Quỳnh Như
258 15095038 Đỗ Thị Vỵ Nghiên cứu, xây dựng bản đồ nguy cơ ngập lụt sông Kiến Giang trong bối cảnh biến đổi khí hậu TS Đặng Thanh Mai
259 15095040 Ngô Kim Anh Đánh giá tính bền vững của quá trình đô thị hoá ở phường Long Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội GS.TS Trương Việt Dũng
260 15095041 Phạm Quang Cường Đánh giá tính bền vững của một số khu tái định cư thuộc xã Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu PGS.TS Ngô Văn Giới
261 15095042 Đỗ Đức Dũng Nghiên cứu đề xuất giải pháp sử dụng bền vững tài nguyên nước hồ Suối Hai, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội TS Nguyễn Thị Hoàng Hà
262 15095043 Nguyễn Long Điệp Tính bền vững của xã nông thôn mới Phú Châu, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội TS Đào Thế Anh
263 15095044 Trần Hoàng Giang Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển nguồn điện mặt trời tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu GS.TSKH Trương Quang Học
264 15095045 Hoàng Thanh Hà Đánh giá tính bền vững của chương trình khí sinh học cho ngành chăn nuôi tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội GS.TSKH Trương Quang Học
265 15095046 Trần Văn Hải Nghiên cứu sử dụng hợp lý dầu nhiên liệu sinh học nhằm giảm phát thải khí nhà kính ở Việt Nam TS Phan Quang Thăng
266 15095047 Nguyễn Thu Hằng Đánh giá tính bền vững của thực hành giáo dục hoà nhập cho trẻ tự kỷ tại Hà Nội PGS.TS Mai Văn Hưng
267 15095048 Hoàng Thị Hiền Nghiên cứu, đề xuất giải pháp tăng cường quản lý bền vững khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn – Ngổ Luông, tỉnh Hoà Bình PGS.TS Trương Xuân Lam
268 15095050 Nguyễn Quốc Hoàn Nghiên cứu ảnh hưởng của các hoạt động sinh kế đến quản lý bền vững rừng ngập mặn tại huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định PGS.TS Nguyễn Mạnh Khải
269 15095052 Trần Vũ Diễm Huyền Đánh giá tính bền vững của nghề trồng cam ở thị trấn Cao Phong, tỉnh Hoà Bình TS Trần Thị Tuyết Thu
270 15095053 Hà Thị Thu Hường Nghiên cứu giải pháp phát triển du lịch di sản bền vững tại làng Mông Phụ, xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội PGS.TS Mai Văn Hưng
271 15095054 Nguyễn Đình Lan Đánh giá tính bền vững của nghề sản xuất miến Dong ở thôn Minh Hồng, xã Minh Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội TS Nguyễn Thị Hoàng Hà
272 15095056 Nguyễn Hữu Linh Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý bền vững chất thải rắn sinh hoạt quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội PGS.TS Mai Thị Thanh Xuân
273 15095057 Nguyễn Hồng Hưng Nam Nghiên cứu, đề xuất giải pháp chuyển giao công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững tại huyện Thường Tín, Hà Nội TS Tạ Đình Thi
274 15095059 Đồng Thảo Nguyên Đánh giá tính bền vững của mô hình thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt tại thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn PGS.TS Lưu Đức Hải
275 15095060 Hoàng Thị Nhung Nghiên cứu đề xuất giải pháp sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên xã Giao Long, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định TS Nguyễn Thị Hoàng Hà
276 15095061 Cù Thị Sáng Đánh giá ảnh hưởng của trợ giá trong sản xuất điện truyền thống đến phát triển năng lượng bền vững tại Việt Nam PGS.TS Lưu Đức Hải TS Nguyễn Trịnh Hoàng Anh
277 15095063 Phạm Đức Thiềng Nghiên cứu áp dụng thử nghiệm “Thuyết học tập chuyển hoá” trong đào tạo nguồn nhân lực nhằm phát triển bền vững công ty nội thất NHK PGS.TS Mai Văn Hưng
278 15095064 Lê Đức Toàn Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển du lịch sinh thái theo hướng phát triển du lịch bền vững tại vườn quốc gia Cúc Phương PGS.TS Mai Văn Hưng
279 15095065 Phạm Văn Trung Nghiên cứu, đánh giá tính bền vững của thuỷ điện Pá Chiến trên cơ sở bộ tiêu chí của hiệp hội thuỷ điện quốc tế (IHA) PGS.TS Lưu Đức Hải
280 15095066 Phùng Văn Trung Nghiên cứu đánh giá tính bền vững của các chuỗi sản xuất rau an toàn tại Hà Nội trên cơ sở bộ tiêu chí SAFA TS Đào Thế Anh
281 15095067 Phạm Xuân Tuấn Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường tại làng nghề gò, đúc đồng Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh đến sức khoẻ cộng đồng GS.TS Trương Việt Dũng
282 15095069 Lê Thanh Xuân Đánh giá tính bền vững của hoạt động du lịch tại quần thể danh thắng Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội GS.TS Trương Việt Dũng
283 16095032 Trần Quang Điệp Đánh giá phát thải khí nhà kính các nhà máy nhiệt điện ở Việt Nam theo các phương án của quy hoạch điện VII trong bối cảnh biến đổi khí hậu PGS.TS Lưu Đức Hải
284 16095070 Phan Thành Trung Hoàn thiện hệ thống kiểm kê khí nhà kính trong lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam PGS.TS Nguyễn Văn Thắng