Danh mục luận văn cao học chuyên ngành Khoa học bền vững năm 2017

Danh mục luận văn cao học chuyên ngành Khoa học bền vững năm 2017

STT Tác giả Tên đề tài Người hướng dẫn
khoa học
Năm
1 Đỗ Xuân Đức Nghiên cứu áp dụng đồng quản lý trong sử dụng bền vững tài nguyên nước tại khu vực hồ thủy điện Sơn La PGS.TS Lưu Đức Hải 2016
2 Đinh Thị Hà Giang Nghiên cứu đề xuất giải pháp tăng cường tính bền vững cho hoạt động sinh kế của cộng đồng cư dân tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ GS.TSKH Trương Quang Học 2016
3 Đinh Thị Huyên Nghiên cứu giải pháp phát triển khu công nghiệp Khánh Phú và Phúc Sơn tỉnh Ninh Bình theo hướng công nghiệp sinh thái PGS.TS Lưu Đức Hải 2016
4 Đinh Thị Huyền Nhung Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm bảo đảm tính bền vững về môi trường tại tỉnh Ninh Bình GS.TSKH Trương Quang Học 2016
5 Hoàng Minh Sơn Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển du lịch bền vững ở khu quần thể tâm linh Chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình PGS.TS Mai Văn Hưng 2016
6 Lê Chí Hiếu Nghiên cứu đánh giá tính bền vững của mô hình cà phê Thương mại công bằng tại xã Thuận An, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông TS. Đào Thế Anh 2016
7 Nguyễn Bằng Thuỷ Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý trại giam bền vững: nghiên cứu trường hợp trại giam Quảng Ninh PGS.TS Lưu Đức Hải 2016
8 Nguyễn Hồng Hà Nghiên cứu đề xuất giải pháp tăng cường năng lực cho nông dân để phát triển bền vững nông thôn tại huyện Đông Anh, Hà Nội TS. Lương Thị Thu Hằng 2016
9 Giang Thị Huyền Thu Đánh giá tính bền vững của Du lịch nông thôn tại huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình TS Đào Thế Anh 2016
10 Lê Anh Tuấn Nghiên cứu đề xuất giải pháp sử dụng bền vững bãi bồi ven biển Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình TS Nguyễn Thị Hoàng Hà 2016
11 Đoàn Thị Huệ Nghiên cứu giải pháp phát triển du lịch bền vững ở di tích cấp quốc gia đặc biệt đền Trần Thương, Hà Nam TS Nguyễn Văn Bình 2016
12 Hoàng Thị Diệu Linh Nghiên cứu, đề xuất giải pháp bảo tồn hiệu quả (di sản thế giới) phố cổ Hội An phát triển du lịch bền vững PGS.TS Mai Văn Hưng 2016
13 Nguyễn Thị Hướng Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao năng lực thanh tra trong quản lý bền vững nước thải Khu công nghiệp Quế Võ tỉnh Bắc Ninh TS. Phạm Văn Thanh 2016