Đánh giá rủi ro tai biến trượt lở về người và tài sản tại thị xã Bắc Kạn

Đánh giá rủi ro tai biến trượt lở về người và tài sản tại thị xã Bắc Kạn

 

Tác giả: Nguyễn Thị Vĩnh Hà

Trong bối cảnh các biểu hiện và tác động của biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, các tai biến thiên nhiên xảy ra với tần suất và cường độ ngày một lớn thì việc quản lý rủi ro tai biến thiên nhiên càng trở nên bức thiết. Đánh giá rủi ro thiệt hại về con người và tài sản do tai biến thiên nhiên gây ra là một phần của công tác quản lý rủi ro, để từ đó giúp nhà quản lý có thể đưa ra các quyết định chính sách phù hợp nhằm giảm thiểu rủi ro do tai biến thiên nhiên. Bài báo này tóm tắt lại kết quả đánh giá rủi ro thiệt hại về người và tài sản do tai biến trượt lở tại thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Bài báo cho thấy rằng trong 8 phường/xã của thị xã Bắc Kạn, rủi ro thiệt hại về người khá cao ở phường Sông Cầu, phường Nguyễn Thị Minh Khai và xã Huyền Tụng. Tại phường Nguyễn Thị Minh Khai, nếu có một trận trượt lở lấp đi diện tích 1000m2, thì có rủi ro thiệt hại 1,7 người. Rủi ro thiệt hại về giá trị tài sản ở các địa bàn này có thể đến 1,5 tỉ đồng/hộ gia đình. Đây là một rủi ro đáng kể đối với mỗi hộ gia đình, đòi hỏi cần có biện pháp phòng ngừa tích cực. Từ khóa: Rủi ro, tai biến, trượt lở, Bắc Kạn. (Chi tiế xem tại đây)