CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chúng tôi sẽ cập nhật sau.

  • Thạc sĩ biến đổi khí hậu: Biến đổi khí hậu là lĩnh vực học thuật có tính liên ngành cao và nội dung hàm chứa kiến thức tổng hợp của nhiều ngành thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau
  • Thạc sĩ khoa học bền vững: Chương trình là một trong những nỗ lực hiện thực hóa sứ mệnh tiên phong của nhà trường trong đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng và bồi dưỡng nhân tài phục vụ hội nhập quốc tế
  • Thạc sĩ Quản lí phát triển đô thị: Việt Nam là một trong các quốc gia có tốc độ đô thị hóa nhanh. Sự mở rộng đô thị và gia tăng dân số kéo theo gia tăng sử dụng đất, không gian xây dựng, nhu cầu việc làm, các dịch vụ và tiện ích, v.v. Quá trình đô thị hóa ở Việt Nam tồn tại nhiều bất cập; công tác lập chính sách – chiến lược, quản lí phát triển thiếu tính hệ thống, liên vùng, chủ yếu theo hướng đơn ngành. Thực tiễn đòi hỏi phải thay đổi tư duy về quản lí và phát triển đô thị nhằm khơi thông các tiềm năng đô thị thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế trong bối cảnh đất nước bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
  • Thạc sĩ biến đổi khí hậu (theo định hướng ứng dụng) (BĐKH) là vấn đề nóng bỏng đang được toàn nhân loại quan tâm và tác động của nó đối với đời sống kinh tế – xã hội và môi trường ngày càng phức tạp, khó lường. Lồng ghép BĐKH vào các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH của các ban ngành, địa phương đang là vấn đề cấp bách và đòi hỏi nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn và có khả năng hoạch định, xây dựng chính sách ứng phó với các thiên tai;  chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành BĐKH định hướng ứng dụng đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực của địa phương, giúp người học có khả năng nhận diện vấn đề liên quan đến BĐKH, đưa ra các giải pháp mang tính liên ngành và tổ chức thực hiện giải quyết được những vấn đề mà địa phương đang đối mặt.

Chúng tôi sẽ cập nhật sau

Khoa Các khoa học Liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức các khoá học ngắn hạn bao gồm:

Chứng chỉ tiếng Anh chuyên ngành Logistics: Nắm vững các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh Logistics và quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu. Có khả năng giao tiếp một cách tự tin về các chủ đề liên quan đến Logistic như quản lí hàng tồn kho, hoàn thành đơn hàng, các hoạt động Logistics khác.

Chứng chỉ Quốc tế về Logistics: FIATA Higher Diploma in Supply Chain Manament:Cung cấp những cái nhìn tổng quan về hệ thống chuỗi cung ứng toàn cầu.

Chứng chỉ quốc tế về Logistics: FIATA Diloma in International Freight Manament: Rèn luyện kĩ năng nghề nghiệp , tăng cường tư duy phân tích định hướng mang tính chất vĩ mô