Công trình quốc tế

Nov
26

Những quy định về nền kinh tế carbon thấp ở Trung Quốc: Cơ hội và thách thức cho phát triển kinh tế

Sự nóng lên trên toàn cầu là mối quan tâm chính trong thế giới toàn cầu hóa về khía cạnh công nghiệp hóa. Những quy đinh về carbon thấp là chiến lược chính kiểm soát sự nóng lên trên toàn cầu. Nền kinh tế carbon thấp là cấu trúc cơ bản của nền kinh tế […]

By Do Thuong | Công trình quốc tế
DETAIL
Nov
26

Hành động và chính sách carbon thấp ở Trung Quốc đại lục: Tổng quan tình hình phát triển

Bài viết này phân tích các chính sách carbon thấp cũng như những công cụ chính sách hiện nay ở Trung Quốc đại lục, nơi việc xây dựng chính sách tập trung vào tăng cường hiệu quả trong lĩnh vực công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng nhằm đảm bảo giảm tối ưu cường độ […]

By Do Thuong | Công trình quốc tế
DETAIL
Aug
07

Phát triển du lich nông thôn bền vững ở tỉnh An Giang Province

Nghiên cứu này nhằm phát triển du lịch nông thôn bền vững ở tỉnh An Giang, một tỉnh nông nghiệp ở khu vực phía Nam Việt Nam, bằng cách xác định các yếu tố quyết định sự hài lòng và ý định quay trở lại của du khách dựa trên hai phương pháp định tính […]

DETAIL
Aug
07

Phương pháp đánh giá tiềm năng du lịch nông thôn: Một công cụ đảm bảo phát triển nông thôn bền vững

Bài báo phân tích tiềm năng, thách thức và vấn đề của du lịch nông thôn từ quan điểm  tác động của nó đến phát triển nông thôn bền vững. Nghiên cứu này khám phá các nguồn thu nhập thay thế cho người dân nông thôn bằng phương tiện du lịch và nghiên cứu ảnh […]

DETAIL
Jul
06

Quản lí chuỗi cung ứng: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ: Trường hợp của Thành phố Đà Nẵng

Quản lí chuỗi cung ứng đã được minh chứng để cải thiện năng lực cạnh tranh và tăng hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (Chin và đồng nghiệp, 2012). Nghiên cứu này đã đánh giá thực  tế quản lí chuỗi cung ứng ở Việt Nam với mẫu nghiên cứu là […]

DETAIL
Jun
29

Mối quan tâm và bảo mật quyền riêng tư của người tiêu dùng ở các nước ASEAN trong việc sử dụng mạng xã hội trực tuyến

Khi người tiêu dùng ASEAN ngày càng di chuyển trực tuyến, số lượng người dùng internet tăng lên 32% trên toàn khu vực và 112% bị thâm nhập bởi công nghệ di động. Hơn 50% người sử dụng trong khu vực ASEAN đang tham gia vào mạng xã hội trực tuyến (OSN). Nghiên cứu này […]

DETAIL
Jun
29

Phối hợp và thích ứng của ngành y tế đối với biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam

Nghiên cứu này xem xét tác động ở ba khía cạnh phối hợp của ngành y tế đối với biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam: quy mô chéo, liên ngành và xuyên danh giới. Các nhiệm vụ được phân chia giữa các bộ, ban ngành ở Việt Nam, nhưng […]

DETAIL
Apr
26

Khả năng thích ứng và phục hồi khu vực sông Mekong với biến đổi khí hậu

Mực nước biển tăng đang là vấn đề đe dọa cộng đồng dân cư vùng biển và những biến đổi khí hậu cũng đang đe dọa nghiêm trọng tới các hệ sinh thái của Việt Nam. Cứ một mét dâng lên của mực nước biển có thể phá hủy nghiêm trọng tới chín điểm đa […]

DETAIL

KHOA CÁC KHOA HỌC LIÊN NGÀNH – ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Địa chỉ: Nhà G7, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
SĐT: 0243. 754 7615 (Phòng Đào tạo & Công tác sinh viên)
Đường dây nóng tuyển sinh: 0981.290.448 (Mrs. Ngọc)
Website: http://sis.vnu.edu.vn
Facebook Fanpage: http://facebook.com/khoacackhoahocliennganh
TOP