Văn bản quy định

Jul
01

Sửa đổi quy chế đào tạo tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngày 10/6/2019, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 1787/QĐ-ĐHQGHN về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế đào tạo tiến sĩ tại ĐHQGHN ban hành theo Quyết định số 4555/QĐ-ĐHQGHN ngày 24/11/2017. Một số nội dung sửa đổi, bổ sung như sau: 1. Điểm b, Khoản 1, Điều 45 được […]

DETAIL
Apr
16

Dạng thức đề thi môn cơ sở – Đại học Quốc gia Hà Nội

1. Dạng thức đề thi môn “Phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu” (Chi tiết xem tại đây) 2. Dạng thức đề thi môn “Lịch sử phát triển đô thị” (Chi tiết xem tại đây) 3. Dạng thưc đề thi môn “Di sản Việt Nam trong bối cảnh phát triển (Đang cập […]

DETAIL
Apr
16

Quy định về đào tạo Tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Quy định về đào tạo tiến sĩ Đại học Quốc gia Hà Nội (Chi tiết xem tại đây)

By Do Thuong | Văn bản quy định
DETAIL
Apr
16

Quy chế Đào tạo thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Quy định về quy chế đào tạo thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội (Chi tiết tại đây)

By Do Thuong | Văn bản quy định
DETAIL

KHOA CÁC KHOA HỌC LIÊN NGÀNH – ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Địa chỉ: Nhà G7, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
SĐT: 0243. 754 7615 (Phòng Đào tạo & Công tác sinh viên)
Đường dây nóng tuyển sinh: 0981.290.448 (Mrs. Ngọc)
Website: http://sis.vnu.edu.vn
Facebook Fanpage: http://facebook.com/khoacackhoahocliennganh
TOP