Danh sách đề tài luận văn

Apr
06

Danh sách đề tài Luận văn Khoa các Khoa học Liên ngành

TT Mã số Họ và tên Tên đề tài Cán bộ hướng dẫn Cán bộ hướng dẫn 2 1 11095001 Lê Mạnh An Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến chế độ thủy văn tỉnh Lào Cai PGS.TS Trần Hồng Thái 2 11095002 Phạm Thị Hồng Anh Đánh giá tình […]

DETAIL
Mar
26

Danh mục luận văn cao học chuyên ngành Biến đổi khí hậu năm 2016

STT Tác giả Tên đề tài Người hướng dẫn Năm 1 Nguyễn Văn Ân Nghiên cứu, đánh giá và đề xuất giải pháp ứng phó ngập lụt hạ lưu hồ Đồng Mỏ, T. Vĩnh Phúc do xả lũ trong bối cảnh BĐKH TS. Nguyễn Ngọc Nam 2016 2 Đoàn Thị Thu Hà Dự tính mực […]

DETAIL

KHOA CÁC KHOA HỌC LIÊN NGÀNH – ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Địa chỉ: Nhà G7, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
SĐT: 0243. 754 7615 (Phòng Đào tạo & Công tác sinh viên)
Đường dây nóng tuyển sinh: 0912. 691 227 (Mr. Nghị) / 0981.290.448 (Mrs. Tú)
Website: http://sis.vnu.edu.vn
Facebook Fanpage: http://facebook.com/khoacackhoahocliennganh
TOP