Các biểu mẫu

Apr
13

Các biểu mẫu trong quá trình thực hiện luận văn

  STT Biểu mẫu Link download 01 Mẫu dành cho học viên và cán bộ hướng dẫn Bấm vào đây để tải 02 Mẫu bìa dành cho đề cương luận văn Thạc sĩ liên ngành Bấm vào đây để tải 03 Mẫu dành cho luận văn Thạc sĩ liên ngành Bấm vào đây để tải  

By Do Thuong | Các biểu mẫu . Luận văn
DETAIL

KHOA CÁC KHOA HỌC LIÊN NGÀNH – ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Địa chỉ: Nhà G7, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
SĐT: 0243. 754 7615 (Phòng Đào tạo & Công tác sinh viên)
Đường dây nóng tuyển sinh: 0981.290.448 (Mrs. Ngọc)
Website: http://sis.vnu.edu.vn
Facebook Fanpage: http://facebook.com/khoacackhoahocliennganh
TOP