Jul
01

Sửa đổi quy chế đào tạo tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngày 10/6/2019, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 1787/QĐ-ĐHQGHN về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế đào tạo tiến sĩ tại ĐHQGHN ban hành theo Quyết định số 4555/QĐ-ĐHQGHN ngày 24/11/2017. Một số nội dung sửa đổi, bổ sung như sau: 1. Điểm b, Khoản 1, Điều 45 được […]

DETAIL
Apr
09

Các văn bản quy định liên quan đến biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

  1 Quy định về đánh giá của biến đổi khí hậu và đánh giá biến đổi khí hậu quốc gia (Chi tiết xem ở đây) 2 Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai […]

DETAIL
Apr
06

Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp ĐHQGHN

1 Nội dung của Quy đinh Quản lí KH&CN cấp ĐHQGHN (Chi tiết xem tại đây) 2 Phục lục các biểu mẫu  (Chi tiết xem tại đây)

By Do Thuong | Văn bản quy phạm
DETAIL
Apr
06

Các văn bản hướng dẫn về Khoa học Công nghệ do ĐHQGHN ban hành

  TT Ký, mã hiệu Tên tài liệu Ghi chú 1 4096/QĐ-ĐHQGHN Về việc điều chỉnh quy định đánh giá nghiệm thu đề tài, dự án nghiên cứu trong Hướng dẫn quản lý hoạt động khoa học và công nghệ ở ĐHQGHN (Hết hiệu lực) 2 124/ĐHQGHN-KHCN Hướng dẫn tạm thời về việc phát triển […]

DETAIL

KHOA CÁC KHOA HỌC LIÊN NGÀNH – ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Địa chỉ: Nhà G7, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
SĐT: 0243. 754 7615 (Phòng Đào tạo & Công tác sinh viên)
Đường dây nóng tuyển sinh: 0981.290.448 (Mrs. Ngọc)
Website: http://sis.vnu.edu.vn
Facebook Fanpage: http://facebook.com/khoacackhoahocliennganh
TOP