Apr
05

Biểu mẫu quản lý đề tài khoa học cấp ĐHQGHN

  TT Mẫu Nội dung  1 QĐ3839 Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Đại học Quốc gia Hà Nội  2 Mẫu 1 Đề xuất đề tài KHCN cấp ĐHQGHN  3 Mẫu 2 Danh mục tổng hợp đề xuất đề tài KHCN cấp ĐHQG  4 Mẫu 3 Thuyết minh […]

DETAIL

KHOA CÁC KHOA HỌC LIÊN NGÀNH – ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Địa chỉ: Nhà G7, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
SĐT: 0243. 754 7615 (Phòng Đào tạo & Công tác sinh viên)
Đường dây nóng tuyển sinh: 0981.290.448 (Mrs. Ngọc)
Website: http://sis.vnu.edu.vn
Facebook Fanpage: http://facebook.com/khoacackhoahocliennganh
TOP