Apr
05

Biểu mẫu quản lý đề tài khoa học cấp cơ sở

  TT Mẫu Nội dung  1 Mẫu 1 Thuyết minh đề tài cấp cơ sở  2 Mẫu 2 Quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt đề tài cấp cơ sở  3 Mẫu 3 Phiếu đánh giá Đề cương đề tài cấp cơ sở  4 Mẫu 4 Biên bản họp Hội đồng đánh giá đề […]

By Do Thuong | Đề tài cấp cơ sở
DETAIL

KHOA CÁC KHOA HỌC LIÊN NGÀNH – ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Địa chỉ: Nhà G7, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
SĐT: 0243. 754 7615 (Phòng Đào tạo & Công tác sinh viên)
Đường dây nóng tuyển sinh: 0981.290.448 (Mrs. Ngọc)
Website: http://sis.vnu.edu.vn
Facebook Fanpage: http://facebook.com/khoacackhoahocliennganh
TOP