Apr
09

Biểu mẫu quản lý đề tài khoa học cấp bộ

(Kèm theo Thông tư  số 11/2016/TT-BGDĐT  ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Phụ lục I ( click vào biểu mẫu để Download) Mẫu 1.    Đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ Mẫu 2.    Bản nhận xét và đánh giá đề xuất đề tài KH&CN cấp bộ […]

By Do Thuong | Đề tài cấp bộ
DETAIL

KHOA CÁC KHOA HỌC LIÊN NGÀNH – ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Địa chỉ: Nhà G7, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
SĐT: 0243. 754 7615 (Phòng Đào tạo & Công tác sinh viên)
Đường dây nóng tuyển sinh: 0981.290.448 (Mrs. Ngọc)
Website: http://sis.vnu.edu.vn
Facebook Fanpage: http://facebook.com/khoacackhoahocliennganh
TOP