Biểu mẫu

Jul
01

Sửa đổi quy chế đào tạo tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngày 10/6/2019, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 1787/QĐ-ĐHQGHN về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế đào tạo tiến sĩ tại ĐHQGHN ban hành theo Quyết định số 4555/QĐ-ĐHQGHN ngày 24/11/2017. Một số nội dung sửa đổi, bổ sung như sau: 1. Điểm b, Khoản 1, Điều 45 được […]

DETAIL
Apr
13

Các biểu mẫu trong quá trình thực hiện luận văn

  STT Biểu mẫu Link download 01 Mẫu dành cho học viên và cán bộ hướng dẫn Bấm vào đây để tải 02 Mẫu bìa dành cho đề cương luận văn Thạc sĩ liên ngành Bấm vào đây để tải 03 Mẫu dành cho luận văn Thạc sĩ liên ngành Bấm vào đây để tải  

By Do Thuong | Các biểu mẫu . Luận văn
DETAIL
Apr
09

Các văn bản quy định liên quan đến biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

  1 Quy định về đánh giá của biến đổi khí hậu và đánh giá biến đổi khí hậu quốc gia (Chi tiết xem ở đây) 2 Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai […]

DETAIL
Apr
09

Biểu mẫu quản lý đề tài khoa học cấp bộ

(Kèm theo Thông tư  số 11/2016/TT-BGDĐT  ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Phụ lục I ( click vào biểu mẫu để Download) Mẫu 1.    Đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ Mẫu 2.    Bản nhận xét và đánh giá đề xuất đề tài KH&CN cấp bộ […]

By Do Thuong | Đề tài cấp bộ
DETAIL
Apr
06

Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp ĐHQGHN

1 Nội dung của Quy đinh Quản lí KH&CN cấp ĐHQGHN (Chi tiết xem tại đây) 2 Phục lục các biểu mẫu  (Chi tiết xem tại đây)

By Do Thuong | Văn bản quy phạm
DETAIL
Apr
06

Các văn bản hướng dẫn về Khoa học Công nghệ do ĐHQGHN ban hành

  TT Ký, mã hiệu Tên tài liệu Ghi chú 1 4096/QĐ-ĐHQGHN Về việc điều chỉnh quy định đánh giá nghiệm thu đề tài, dự án nghiên cứu trong Hướng dẫn quản lý hoạt động khoa học và công nghệ ở ĐHQGHN (Hết hiệu lực) 2 124/ĐHQGHN-KHCN Hướng dẫn tạm thời về việc phát triển […]

DETAIL
Apr
05

Biểu mẫu quản lý đề tài khoa học cấp cơ sở

  TT Mẫu Nội dung  1 Mẫu 1 Thuyết minh đề tài cấp cơ sở  2 Mẫu 2 Quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt đề tài cấp cơ sở  3 Mẫu 3 Phiếu đánh giá Đề cương đề tài cấp cơ sở  4 Mẫu 4 Biên bản họp Hội đồng đánh giá đề […]

By Do Thuong | Đề tài cấp cơ sở
DETAIL
Apr
05

Biểu mẫu quản lý đề tài khoa học cấp ĐHQGHN

  TT Mẫu Nội dung  1 QĐ3839 Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Đại học Quốc gia Hà Nội  2 Mẫu 1 Đề xuất đề tài KHCN cấp ĐHQGHN  3 Mẫu 2 Danh mục tổng hợp đề xuất đề tài KHCN cấp ĐHQG  4 Mẫu 3 Thuyết minh […]

DETAIL

KHOA CÁC KHOA HỌC LIÊN NGÀNH – ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Địa chỉ: Nhà G7, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
SĐT: 0243. 754 7615 (Phòng Đào tạo & Công tác sinh viên)
Đường dây nóng tuyển sinh: 0981.290.448 (Mrs. Ngọc)
Website: http://sis.vnu.edu.vn
Facebook Fanpage: http://facebook.com/khoacackhoahocliennganh
TOP