BAN CHỦ NHIỆM KHOA

PGS. TS. Nguyễn Văn Hiệu

Chủ nhiệm Khoa

ĐT: 024.37547715 Email: nvhieu@vnu.edu.vn

TS. Nguyễn Kiều Oanh

Phó Chủ nhiệm Khoa

ĐT:   Email: oanhnk@vnu.edu.vn

PHÒNG ĐÀO TẠO & CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ & HỢP TÁC PHÁT TRIỂN

BỘ PHẬN TRUYỀN THÔNG VÀ TUYỂN SINH

Ths. Vũ Thanh Ngọc

Số điện thoại: 0912.775237  Email: ngocvt.sis@vnu.edu.vn

ThS. Nguyễn Minh Thảo

Số điện thoại: 093 642 2292 Email: nguyenthao.sis@vnu.edu.vn

ThS. Hoàng Văn Hiệp

Số điện thoại: 0901526006 E-mail: hoanghiep412@vnu.edu.vn

ThS. Nguyễn Hồng Hà

Số điện thoại: 0915488889 Email: Nguyenhonghakhbv1@gmail.com

ThS. Lê Thanh Nam

Số điện thoại: 0906218735 Email: namlt1409@gmail.com

TỔ CHUYÊN MÔN LIÊN NGÀNH

TỔ LIÊN NGÀNH KHOA HỌC QUẢN LÍ, KINH TẾ VÀ LUẬT

Nguyễn Kiều Oanh

Học vị: Tiến sĩ (2014) Chuyên ngành đào tạo: Quản lí giáo dục Nơi đào tạo: Đại học Quốc gia Hà Nội Hướng nghiên cứu: Đào tạo, bồi dưỡng giảng viên đại học theo tiếp cận CDIO, Quản trị nguồn nhân lực

Đỗ Huy Thưởng

Học vị: Tiến sĩ (2016) Chuyên ngành đào tạo: Kinh tế quốc tế Nơi đào tạo: Học viện khoa học xã hội Hướng nghiên cứu: Thương mại, đầu tư quốc tế, Hành vi tiêu dùng, kinh tế xanh

Nguyễn Thu Hương

Học vị: Tiến sĩ (2020) Chuyên ngành đào tạo: Kinh doanh Thương mại Nơi đào tạo: Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách công thương, Bộ Công Thương Hướng nghiên cứu: Digital Marketing (Marketing số); Digital Brand (Thương hiệu số).

Nguyễn Thị Thu Hương

Học vị: Tiến sĩ (2020) Chuyên ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh Nơi đào tạo: Đại học Hồ Nam, Trung Quốc Hướng nghiên cứu: Marketing xanh; Hành vi tiêu dùng xanh; Quản trị thương hiệu; Thương hiệu xanh.

Trần Nhật Lam Duyên

Học vị: Tiến sĩ (2018) Chuyên ngành đào tạo: Kinh tế tài nguyên Nơi đào tạo: Đại học Quốc Gia Philippines Los Banos Hướng nghiên cứu: Biến đổi khí hậu, kinh tế tài nguyên môi trường, Vấn đề giới tính trong quản lý tài nguyên thiên nhiên và phát triển nông nghiệp, kinh tế phát […]

Bùi Đại Dũng

Học vị: Tiến sĩ (2006) Chuyên ngành đào tạo: Kinh tế Nơi đào tạo: Viện Kinh tế và Chính trị thế giới Hướng nghiên cứu: Kinh tế học công cộng và chính sách công; Kinh tế môi trường; Kinh tế học của biến đổi khí hậu; Nhóm lợi ích, nghèo đói và bất bình đẳng […]

TỔ LIÊN NGÀNH KHOA HỌC TỰ NHIÊN, CÔNG NGHỆ VÀ KĨ THUẬT

Nguyễn Ngọc Trực

Học hàm: Phó giáo sư (2019) Học vị: Tiến sĩ (2013) Chuyên ngành đào tạo: Địa kỹ thuật công trình Nơi đào tạo: University of  Architecture, Civil Engineering, and Geodesy, Sofia, Bulgaria (Đại học Kiến trúc, Xây dựng và Trắc địa, So-fi-a, Bun-ga-ri) Hướng nghiên cứu: Địa kỹ thuật công trình thích ứng với Biến […]

Dư Đức Thắng

Học vị: Tiến sĩ (2011) Chuyên ngành đào tạo: Toán ứng dụng Nơi đào tạo: Đại học Công nghệ Compiegne, Cộng hoà Pháp Hướng nghiên cứu: Bài toán đặt không chỉnh, Bài toán ngược, Toán ứng dụng

Đinh Việt Hưng

Học vị: Tiến sĩ (2013) Chuyên ngành đào tạo: Môi trường Sinh thái & Biến đổi khí hậu Nơi đào tạo: Đại học Quốc gia Chonnam, Hàn Quốc Hướng nghiên cứu: những tác động của BĐKH đến thiên nhiên, con người, xã hội, kinh tế và môi trường; đối phó với BĐKH để có thể […]

Vũ Thành Trung

Học vị: Thạc sĩ (2019), Nghiên cứu sinh tiến sĩ (từ 2020) Chuyên ngành đào tạo: Khoa học máy tính Nơi đào tạo: Đại học Hồ Nam (Trung Quốc) Hướng nghiên cứu: Phát triển ứng dụng Android, kỹ thuật phần mềm, trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật và giải pháp định vị trong nhà.

Vũ Hoài Đức

Học vị: Tiến sĩ (2020) Chuyên ngành đào tạo: Kiến trúc Nơi đào tạo: Đại học Kiến trúc Hà Nội Hướng nghiên cứu: Cấu trúc không gian đô thị, Quy hoạch xây dựng, Quy hoạch hợp nhất, Lịch sử kiến trúc, Lịch sử đô thị, Quản lý đô thị, Thiết kế kiến trúc công trình.

Hoàng Văn Hiệp

Học vị: Thạc sĩ (2016), Nghiên cứu sinh tiến sĩ (từ 2017-2020) Chuyên ngành đào tạo: Địa chất môi trường, Địa hoá môi trường Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội Hướng nghiên cứu: Địa chất môi trường, Địa hoá môi trường, Năng lượng tái […]

TỔ LIÊN NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trần Thị An

Học hàm: Phó giáo sư (2007) Học vị: Tiến sĩ (2000) Chuyên ngành đào tạo: Văn học Nơi đào tạo: Viện Văn học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam Hướng nghiên cứu: Văn hoc dân gian, Văn hóa Việt Nam, Chính sách văn hóa Việt Nam

Nguyễn Văn Hiệu

Học hàm: Phó giáo sư (2009) Học vị: Tiến sĩ (2004) Chuyên ngành đào tạo: Ngôn ngữ học Nơi đào tạo: Đại học Quốc gia Hà Nội Hướng nghiên cứu: Ngôn ngữ và văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam, Phương ngữ học, Địa danh học, Tiếng việt như một ngoại ngữ   […]

Hoàng Thị Tuyết Mai

Học vị: Tiến sĩ (2015) Chuyên ngành đào tạo: Văn học Việt Nam Nơi đào tạo: Đại học Quốc gia Hà Nội Hướng nghiên cứu: Văn học trung đại Việt Nam, Văn học Nôm, Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam, Tiếng Việt như một ngoại ngữ.

Nguyễn Thu Thủy

Học vị: Tiến sĩ (2017) Chuyên ngành đào tạo: Ngôn ngữ học Nơi đào tạo: Đại học Quốc gia Hà Nội Hướng nghiên cứu: Ngôn ngữ học chức năng hệ thống, Ngôn ngữ học ứng dụng, Ngôn ngữ truyền thông, Tiếng Việt như một ngoại ngữ

Hoàng Thúy Quỳnh

Học vị: Tiến sĩ (2016) Chuyên ngành đào tạo: Khảo cổ học Nơi đào tạo: Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam Hướng nghiên cứu: Các văn hóa khảo cổ học Việt Nam, Đồ gốm và nghề thủ công sản xuất đồ gốm ở Việt Nam, Các nghề thủ công […]

Vũ Đường Luân

Học vị: Tiến sĩ (2019) Chuyên ngành: Lịch sử Nơi đào tạo: Đại học Trung Sơn (Quảng Châu, Trung Quốc) Hướng nghiên cứu chính: Xã hội vùng biên giới Việt – Trung, Quan hệ Việt Nam – Trung Quốc trong lịch sử, Lịch sử kinh tế – xã hội Trung Quốc thời Minh – Thanh, […]