Các hệ lụy của logistics đô thị và áp dụng mô hình tương hỗ logistics trong khuôn khổ thành phố ở châu Âu vào Việt Nam

Các hệ lụy của logistics đô thị và áp dụng mô hình tương hỗ logistics trong khuôn khổ thành phố ở châu Âu vào Việt Nam

 

Tóm tắt: Logistics đô thị hiện nay đang đứng trước thực trạng khó khăn mà nguyên do chủ yếu là vấn đề vận tải cung ứng hàng hóa. Tương hỗ logistics được nhắc đến như một trong những giải pháp cho logistics đô thị và nhận được nhiều sự quan tâm những năm gần đây. Bài viết nghiên cứu tổng quan về tương hỗ logistics dựa trên nền tảng là lý thuyết cạnh tranh cùng phát triển giữa các doanh nghiệp. Các tác giả tổng hợp lại các dạng thức phổ biến của tương hỗ logistics từ trước đến nay và bàn luận về vai trò của các thành viên trong liên minh tương hỗ. Từ đó, các tác giả đề xuất mô hình lý thuyết về việc áp dụng mô hình tương hỗ nhằm làm tiền đề cho các nghiên cứu trong tương lai đi sâu kiểm nghiệm mô hình này tại các nước đang phát triển như Việt Nam. Từ khóa: Quản lý chuỗi cung ứng, logistics đô thị, tương hỗ, cạnh tranh cùng phát triển. .

File PDF

Nguyễn Hoàng Phương Linh*,1, Võ Thị Ngọc Thúy